ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH

VNU-National Defense and SecurityTraining Center

Trung tâm Giáo dục Quốc phòng-An ninh tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2010-2015

Sáng ngày 18/5/2015, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng-An ninh, Đại học Quốc gia Hà Nội đã tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2010-2015
02:05 26/05/2015

Sáng ngày 18/5/2015, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng-An ninh, Đại học Quốc gia Hà Nội đã tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2010-2015

Hội nghị nhằm tổng kết phong trào thi đua yêu nước của Trung tâm 5 qua (2010-2015); đánh giá những kết quả đã đạt được, tôn vinh những tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến, những tấm gương tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước của Trung tâm; đồng thời chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm, rút ra những bài học kinh nghiệm, từ đó đề ra phương hướng tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng giai đoạn 2015-2020.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong Ban Chi ủy, Ban Giám đốc, Ban Chấp hành Công đoàn, các tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc trong phong trào thi đua giai đoạn 2010-2015 cùng toàn thể viên chức và người lao động của Trung tâm.

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Đăng, Phó Giám đốc Trung tâm đã trình bày báo cáo tổng kết phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng giai đoạn 2010-2015, triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng giai đoạn 2015 - 2020.

Đ/c Nguyễn Đức Đăng - Phó Giám đốc Trung tâm báo cáo Tổng kết phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2010 - 2015

Báo cáo đã tổng kết các kết quả thực hiện phong trào thi đua giai đoạn 20120-2015 trên các lĩnh vực: công tác chỉ đạo, điều hành; đào tạo và nghiên cứu khoa học; hành chính, tổ chức; tài chính, cơ sở vật chất. Trong 5 năm qua, các phong trào thi đua yêu nước được triển khai một cách chủ động, thiết thực, có hiệu quả và luôn gắn với cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, vì vậy hình ảnh phẩm chất Người thầy luôn được giữ vững, góp phần tô thắm hình ảnh, phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, để lại ấn tượng tốt đẹp về Người Thầy mặc áo “lính” đối với các thế hệ sinh viên trong và ngoài ĐHQGHN. Tổng kết phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2010-2015, báo cáo đã nhấn mạnh đến công tác thi, đua khen thưởng là động lực tinh thần mạnh mẽ trong việc động viên, khích lệ, phát huy tiềm năng trí tuệ và tâm huyết của cán bộ viên chức và người lao động toàn Trung tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Trong  giai đoạn 2010-2015, Trung tâm được tặng 8 Bằng khen; 12 lượt cán bộ được tặng Bằng khen của Bộ Giáo dục & Đào tạo, Bộ Quốc phòng và Giám đốc ĐHQGHN; nhiều tập thể và cá nhân được Giám đốc Trung tâm tặng Giấy khen. Đặc biệt năm 2013, tập thể Trung tâm và 01 cán bộ được tặng Huân chương lao động Hạng Ba, Trung tâm được tặng bằng khen và cờ thi đua của ĐHQGHN. Qua phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến được tôn vinh tiêu biểu như tập thể Phòng Đào tạo, Quản lý sinh viên, Đối tượng bồi dưỡng; Khoa Quân sự và các cá nhân tiêu biểu như các đồng chí Đinh Văn Hưởng, Tăng Tài Hoa.

Giám đốc Trung tâm Nguyễn Văn Lợi và Bí thư Chi bộ Trần Danh Lực tặng Giấy khen cho các cá nhân điển hình tiên tiến cấp Trung tâm giai đoạn 2010-2015

Tại Hội nghị, các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến của Trung tâm đóng góp các ý kiến thiết thực để công tác thi đua, khen thưởng giai đoạn 2015-2020 đem lại hiệu quả thiết thực hơn nữa. Hội nghị đã xác định trong giai đoạn 2015-2020 toàn thể cán bộ, viên chức và người lao động của Trung tâm sẽ nỗ lực thực hiện nhiệm vụ trọng tâm là giáo dục quốc phòng và an ninh cho sinh viên theo mô hình tập trung tại Hòa Lạc, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Chi bộ Trung tâm lần thứ III, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ ĐHQGHN lần thứ V.

Đ/c Đinh Văn  Hưởng - Phó Giám đốc Trung tâm trình bày tham luận tại Hội nghị

Đồng chí Nguyễn Minh Dung, Phó Trưởng Phòng Đào tạo, Quản lý sinh viên, Đối tượng bồi dưỡng trình bày tham luận tại Hội nghị

Đồng chí Tăng Tài Hoa, Phó Chủ tịch Công đoàn Trung tâm phát động phong trào thi đua giai đoạn 2015-2020

                                                                                        Phòng Hành chính, Tổ chức

 

 

Sắp diễn ra

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH

VNU-National Defense and SecurityTraining Center

Địa chỉ: Thôn 7, xã Thạch Hoà, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội
Điện thoại: (84) 024 3558 9544
Website: qpan.vnu.edu.vn
Motor de cautare pentru boli