ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH

VNU-National Defense and SecurityTraining Center

Chi bộ Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh tổ chức Hội nghị đánh giá sơ kết giữa nhiệm kỳ 2015-2020, thông qua dự thảo Nghị quyết tháng 4/2018

Thực hiện Kế hoạch số 64-KH/ĐU ngày 20/3/2018 của Đảng ủy Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) về việc tổ chức sơ kết công tác giữa nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ ĐHQGHN lần thứ V và các cấp ủy trực thuộc, ngày 10/4/2018, Chi bộ Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh (GDQP&AN), ĐHQGHN đã tổ chức đánh giá sơ kết giữa nhiệm kỳ 2015-2020, thông qua dự thảo Nghị quyết tháng 4/2018. Đồng chí Trần Danh Lực, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Trung tâm chủ trì Hội nghị.
04:04 11/04/2018

Đồng chí Trần Danh Lực, Bí thư Chi bộ chủ trì Hội nghị

Tham dự Hội nghị, có đồng chí Đinh Văn Hưởng, Phó bí thư Chi bộ, Phó Giám đốc Trung tâm; đồng chí Tăng Tài Hoa, Chi ủy viên, Phó Giám đốc Trung tâm và đông đủ đảng viên, quần chúng ưu tú của chi bộ Trung tâm GDQP&AN, ĐHQGHN.

Hội nghị đã đánh giá tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ Trung tâm GDQP&AN lần thứ III (nhiệm kỳ 2015-2020) và của cấp ủy trong nửa đầu nhiệm kỳ. Đánh giá chung, dưới sự chỉ đạo sát sao của Chi ủy, Chi bộ Trung tâm GDQP&AN đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội Chi bộ lần thứ III đề ra. Các thành viên Ban Chi ủy đã phát huy tốt tinh thần tiên phong, gương mẫu của người Đảng viên, thực sự là hạt nhân đoàn kết trong Chi bộ; phát huy được vai trò của Chi ủy, Chi bộ, các tổ đảng và từng đảng viên, tạo được không khí dân chủ, cởi mở trong sinh hoạt, học tập và công tác. Chất lượng các mặt hoạt động có chuyển biến tích cực, một số nhiệm vụ đạt vượt mức chỉ tiêu Đại hội Chi bộ lần thứ III đề ra.

IMG_9818.JPG

Đại tá Đinh Văn Hưởng, Phó Bí thư Chi bộ Trung tâm đọc Dự thảo Báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại học lần thứ III Chi bộ TT GDQP&AN (2015-2020)

Hội nghị cũng đánh giá những khó khăn, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm trong triển khai thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng các cấp và đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp trọng  tâm nhằm thực hiện thắng lợi các Nghị quyết đại hội Đảng các cấp trong nửa cuối nhiệm kỳ.

Hội nghị đã diễn ra trong không khí nghiêm túc với tinh thần trách nhiệm cao.

Phòng Hành chính-Tổ chức

Sắp diễn ra

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH

VNU-National Defense and SecurityTraining Center

Địa chỉ: Thôn 7, xã Thạch Hoà, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội
Điện thoại: (84) 024 3558 9544
Website: qpan.vnu.edu.vn
Motor de cautare pentru boli