ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH

VNU-National Defense and SecurityTraining Center

LỊCH CÔNG TÁC BAN GIÁM ĐỐC

Từ ngày 02/7/2018 đến ngày 08/7/2018
03:06 29/06/2018

Thứ hai, 02/7/2018

09h00 - P110, Nhà D3

 

Phó Giám đốc Đinh Văn Hưởng dự họp khung quản lý sinh viên

Thành phần tham dự: Đ/c Thắng, đ/c Chiến, đ/c Sơn, đ/c Hậu, đ/c Mạnh Hà

Thứ ba, 03/7/2018

09h00 - P110, Nhà D3

 

 

 

 

14h00 - P110, Nhà D3

 

 

 

 

19h00 - Hòa Lạc

 

 

Ban Giám đốc dự họp Hội đồng đánh giá xem xét tiếp tục ký hợp đồng lao động làm việc đối với Ông Nguyễn Văn Thành.

Thành phần tham dự: Theo Quyết định Số 332/QĐ-QPAN ngày 29/6/2018 của Giám đốc Trung tâm

 

Phó Giám đốc Tăng Tài Hoa dự họp Hội đồng xét tuyển lao động hợp đồng vị trí nhân viên bảo vệ.

Thành phần tham dự: Theo Quyết định Số 333/QĐ-QPAN ngày 29/6/2018 của Giám đốc Trung tâm

 

Phó Giám đốc Đinh Văn Hưởng dự đối thoại với sinh viên Khóa 25

Thành phần tham dự: Trưởng các đơn vị, Phụ trách Khoa Chính trị, đại diện Bếp ăn, Căngtin và Quân y

 

Thứ tư, 04/7/2018

13h30 - Hòa Lạc

 

14h00 - P203, Nhà điều hành ĐHQGHN

 

Phó Giám đốc Đinh Văn Hưởng giảng bài tại Trung tâm

 

Giám đốc dự Hội nghị chuyên đề “Chia sẻ kinh nghiệm quản trị đổi mới và sáng tạo”

Thành phần tham dự: Đ/c Sang Phó trưởng Phòng ĐT&QLNH

Thứ năm, 05/7/2018

08h00 - Hội trường Nguyễn Văn Đạo

 

 

13h30 - Hòa Lạc

 

14h00 - P203, Nhà điều hành ĐHGQHN

 

Phó Giám đốc Đinh văn Hưởng dự Lễ bế giảng và trao bằng cử nhân Khóa QH.2014.F1 Trường Đại học Ngoại ngữ

Thành phần tham dự: Trưởng Phòng ĐT&QLNH

 

Phó Giám đốc Đinh Văn Hưởng giảng bài tại Trung tâm

 

Giám đốc dự Hội nghị giao ban Quý III/ 2018 Đại học Quốc gia Hà Nội

Thứ sáu, 06/7/2018

 

 

Thứ bẩy, 07/7/2018

 

 

Chủ nhật, 08/7/2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú:

- Lịch này thay cho giấy mời.

Sắp diễn ra

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH

VNU-National Defense and SecurityTraining Center

Địa chỉ: Thôn 7, xã Thạch Hoà, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội
Điện thoại: (84) 024 3558 9544
Website: qpan.vnu.edu.vn
Motor de cautare pentru boli