ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH

VNU-National Defense and SecurityTraining Center

Tuyên truyền kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng

Chủ tịch Tôn Đức Thắng là một nhà lãnh đạo mẫu mực của Đảng, của dân tộc ta, đã cống hiến cả cuộc đời cho lý tưởng cộng sản, độc lập dân tộc, thống nhất Tổ quốc và xây dựng chủ nghĩa xã hội
08:07 31/07/2018

Nhân dịp kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20/8/1888 - 20/8/2018), Ban Tuyên giáo Đảng ủy Đại học Quốc gia Hà Nội Công văn số 214-CV/BTGĐU, ngày 25/7/2018 về việc tuyên truyền kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng.

Theo đó, nội dung tập trung tuyên truyền về: Thân thế, cuộc đời hoạt động cách mạng của đồng chí Tôn Đức Thắng; những cống hiến to lớn của đồng chí đối với cách mạng Việt Nam và thế giới; phát huy truyền thống quê hương, cả nước quyết tâm học tập tấm gương đồng chí.

Đối tượng tuyên truyền là cán bộ, đảng viên, học sinh, sinh viên.

Tuyên truyền thông qua các hình thức: Tuyên truyền miệng, qua sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt đoàn thể và trên các phương tiện thông tin đại chúng cấp ĐHQGHN.

Thời gian tuyên truyền hết tháng 8/2018.

File đính kèm

Sắp diễn ra

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH

VNU-National Defense and SecurityTraining Center

Địa chỉ: Thôn 7, xã Thạch Hoà, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội
Điện thoại: (84) 024 3558 9544
Website: qpan.vnu.edu.vn
Motor de cautare pentru boli