ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH

VNU-National Defense and SecurityTraining Center

LỊCH CÔNG TÁC BAN GIÁM ĐỐC

Từ ngày 06/8/2018 đến ngày 12/8/2018
03:08 03/08/2018

Thứ hai, 06/8/2018

07h30 - Hòa Lạc

 

08h30 - P110, Nhà D3

 

09h30 - P110, Nhà D3

 

 

 

14h00-P110, Nhà D3

 

 

 

 

15h00-P110, Nhà D3

 

Ban Giám đốc dự khai mạc Khóa 27

 

Ban Giám đốc dự họp Đảng ủy

 

Hội ý Ban Giám đốc mở rộng

Thành phần tham dự: Trưởng Phòng chức năng, Chủ nhiệm 02 Khoa, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn TN và 02 Trưởng Khung QLSV.

 

Phó Giám đốc Đinh Văn Hưởng và Phó Giám đốc Tăng Tài Hoa dự họp Hội đồng đánh giá, xem xét HĐLĐ đối với ông Trần Quốc Khánh

Thành phần tham dự: Theo Qyết định số 400/QĐ-QPAN ngày 02/8/2018 của Giám đốc Trung tâm

 

Phó Giám đốc Đinh Văn Hưởng dự họp Hội đồng đánh giá, xem xét HĐLĐ đối với ông  Diệp Văn Vinh và ông Lê Minh Tiến

Thành phần tham dự: Theo Quyết định số 401/QĐ-QPAN và 402/QĐ-QPAN ngày 02/8/2018 của Giám đốc Trung tâm.

Thứ ba, 07/8/2018

08h00 - Nhà khách ĐHQGHN tại Hòa Lạc

 

 

13h30 - Hòa Lạc

 

Phó Giám đốc Tăng Tài Hoa dự Hội nghị triển khai công tác Y tế trường học năm học 2018-2019

Thành phần tham dự: Trưởng Phòng ĐT&QLNH

 

Phó Giám đốc Đinh Văn Hưởng giảng bài  tại Trung tâm

Thứ tư, 08/8/2018

08h00 - P110, Nhà D3

 

 

 

 

09h00-P110, Nhà D3

 

 

Phó Giám đốc Đinh Văn Hưởng dự họp tiểu Ban Hội thảo Khoa học và hội thi giảng viên dạy giỏi.

Thành phần tham dự: Theo Quyết định Số 189/QĐ-QPAN ngày 24/4/2018 của Giám đốc Trung tâm

 

Phó Giám đốc Đinh Văn Hưởng dự họp Hội đồng lao động hợp đồng vị trí giảng viên

Thành phần tham dự: Theo Quyết định số 404/QĐ-QPAN ngày 02/8/2018 của Giám đốc Trung tâm

Thứ năm, 09/8/2018

 

Thứ sáu, 10/8/2018

10h00 - P110, Nhà D3

 

 

Ban Giám đốc dự họp giao ban Trung tâm thường kỳ tháng 8/2018

Thành phần tham dự: Trưởng Phòng chức năng, Chủ nhiệm 02 Khoa, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn TN

Thứ bẩy, 11/8/2018

09h00 - P110, Nhà D3

 

 

Ban Giám đốc dự buổi giao lưu gặp gỡ với cơ quan Ủy ban kiểm tra Trung ương

Thành phần tham dự:  Trưởng Phòng chức năng, Chủ nhiệm 02 Khoa, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn TN

Chủ nhật, 12/8/2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú:

- Ngày 06/8/2018 (Thứ hai) Khai mạc sinh viên Khóa 27 xe đón cán bộ, viên chức và người lao động trong Trung tâm xuất phát lúc 06h15 từ 144 Xuân Thủy. Vậy thông báo để các địa điểm đón xe trên đường chủ động thời gian.

- 08h00 sáng ngày 08/8/2018 tại P110, Nhà D3 Công đoàn trung tâm chúc mừng sinh nhật các đồng chí: Nguyễn Văn Hùng, Diệp Văn Vinh

 

Sắp diễn ra

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH

VNU-National Defense and SecurityTraining Center

Địa chỉ: Thôn 7, xã Thạch Hoà, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội
Điện thoại: (84) 024 3558 9544
Website: qpan.vnu.edu.vn
Motor de cautare pentru boli