ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH

VNU-National Defense and SecurityTraining Center

LỊCH CÔNG TÁC BAN GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH

Từ ngày 17/9/2018 đến ngày 23/9/2018
03:09 14/09/2018

Thứ hai, 17/9/2018

08h30 - P110, Nhà D3

 

 

 

Ban Giám đốc họp giao ban

Thành phần tham dự: Khung QLSV, Chủ nhiệm Khoa Quân sự; Phụ trách Khoa Chính trị, Trưởng phòng HCKT, Phó Trưởng phòng HCTC.

 

Thứ ba, 18/9/2018

08h00 - Hội trường Nguyễn Văn Đạo

8h00 - P110, Nhà D3

 

 

 

 

14h00 – Hòa Lạc

 

 

Giám đốc dự Hội thảo khoa học “05 đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo: Thành tựu và thách thức”

02 Phó Giám đốc dự khai mạc Hội thi Giảng viên dạy giỏi cấp Trung tâm năm 2018

Thành phần tham dự: Ban chỉ đạo, Ban TC, toàn thể cán bộ viên chức, giảng viên, người lao động của Trung tâm và khách mời

 

Phó Giám đốc Đinh Văn Hưởng chỉ đạo tổ chức Hội thi Giảng viên dạy giỏi cấp Trung tâm năm 2018

Thành phần tham dự: Theo quy định.

Thứ tư, 19/9/2018

8h00 – Trung tâm

 

 

Phó Giám đốc Đinh Văn Hưởng chỉ đạo tổ chức Hội thi  Giảng viên dạy giỏi cấp Trung tâm năm 2018

Thành phần tham dự: Theo quy định.

Thứ năm, 20/9/2018

8h00 – Trung tâm

 

 

Phó Giám đốc Đinh Văn Hưởng chỉ đạo tổ chức Hội thi Giảng viên dạy giỏi cấp Trung tâm năm 2018.

Thành phần tham dự: Theo quy định.

Thứ sáu, 21/9/2018

08h00 - Trường SQLQ 1

 

 

 

08h15 - Hội trường Nguyễn Văn Đạo

 

 

14h00 - P110, Nhà D3

 

Phó Giám đốc Đinh Văn Hưởng dự thi bắn súng tại trường Sỹ quan Lục quân 1.

Thành phần tham dự: Giảng viên và các Đ/c Cường, Thành, Phong,Tài, Hiến, Hồng, Quỳnh Anh và Quân Y.

 

Giám đốc dự Hội nghị học tập, quán triệt các Nghị quyết Hội nghị TW7

Thành phần tham dự: Ban Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn và Bí thư Đoàn Thanh niên.

 

Phó Giám đốc Đinh Văn Hưởng họp Ban chỉ đạo, Ban TC Hội thi Giảng viên dạy giỏi cấp Trung tâm năm 2018

 

Thứ bẩy, 22/9/2018

08h00 – Hòa Lạc

 

 

 

Ban Giám đốc dự tổng kết  Hội thi  Giảng viên dạy giỏi cấp Trung tâm năm 2018

Thành phần tham dự: Ban chỉ đạo, Ban TC, toàn thể cán bộ viên chức, giảng viên, người lao động của Trung tâm và khách mời

 

Chủ nhật, 23/9/2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú

- Lịch này thay cho giấy mời

Sắp diễn ra

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH

VNU-National Defense and SecurityTraining Center

Địa chỉ: Thôn 7, xã Thạch Hoà, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội
Điện thoại: (84) 024 3558 9544
Website: qpan.vnu.edu.vn
Motor de cautare pentru boli