ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH

VNU-National Defense and SecurityTraining Center

Khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh đối tượng 3

Chiều ngày 08/10/2018, Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội phối hợp với Trung tâm GDQP&AN, ĐHQGHN tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh đối tượng 3 của Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2018.
12:10 09/10/2018

Description: C:\Users\admin\Desktop\IMG_9196.JPG

Lễ khai mạc lơp học

Tham dự buổi khai mạc về phía Bộ tư lệnh Thủ đo có đồng chí Đại tá Nguyễn Hữu Lanh, Phó Tham mưu trưởng, Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội; đồng chí Thượng tá Phùng Văn Tuệ, cán bộ phòng DQTV-BTLTĐ Hà Nội; về phía cơ quan quân sự nơi đóng quân có đồng chí Nguyễn Thụy Dân, Phó Chỉ huy trưởng BCH quân sự huyện Thạch Thất; về phía đại học Quốc gia Hà Nội có đồng chí Đinh Văn Toàn, Đảng ủy viên, Phó chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự, trưởng Ban Thanh tra và Pháp chế ĐHQGHN và các đồng chí cán bộ trong Ban chỉ đạo, Ban tổ chức lớp bồi dưỡng; cán bộ quản lý lớp và các đồng chí trưởng, phó các phòng chức năng, khoa đào tạo, các đồng chí cán bộ giảng viên của Trung tâm GDQP&AN, ĐHQGHN cùng đông đủ các học viên đối tượng 3 tham dự khóa bồi dưỡng năm 2018.

Description: C:\Users\admin\Desktop\IMG_9133.JPG

Đại biểu dự khai mạc lớp bồi dưỡng

Trong thời gian 12 ngày, các học viên sẽ được nghiên cứu một số chuyên đề: Đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về QP, AN; phát triển kinh tế-xã hội gắn với tăng cường, củng cố QP, AN và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; Chiến lược QP, AN một số nước có liên quan đến quốc phòng, an ninh của Việt Nam; dân tộc, tôn giáo gắn với QP, AN trong tình hình mới; Phòng chống chiến lược “Diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ” của các thế lực thù địch đối với Việt Nam; Xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; Những vấn đề cơ bản về Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý sự nghiệp quốc phòng, công tác quốc phòng ở bộ, ngành, địa phương; Biên giới quốc gia và bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia....

Thông qua lớp học các học viên sẽ được bồi dưỡng nâng cao kiến thức, nắm chắc những quan điểm của Đảng, Nhà nước về đường lối quốc phòng, an ninh, kinh tế, đối ngoại trong điều kiện đất nước hội nhập quốc tế và đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa... trên cơ sở đó tiếp tục quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về nghiệm vụ quân sự, quốc phòng – an ninh, đặc biệt là công tác giáo dục quốc phòng – an ninh, đồng thời vận dụng và làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chỉ huy cơ quan, đơn vị lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác giáo dục quốc phòng – an ninh cho các đối tượng.

Một số hình ảnh tại buổi khai mạc:

Description: C:\Users\admin\Desktop\IMG_9162.JPG

Đại tá Nguyễn Hữu Lanh, Phó Tham mưu trưởng, Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội phát biểu tại buổi khai mạc

Description: C:\Users\admin\Desktop\IMG_9174.JPG

Đồng chí Đinh Văn Toàn, Đảng ủy viên, Trưởng ban Thanh tra và Pháp chế ĐHQGHN phát biểu tại buổi khai mạc

Description: C:\Users\admin\Desktop\IMG_9184.JPG

Đồng chí Phùng Xuân Tráng, đại diện cán bộ học viên lên phát biểu

Phòng Hành chính – Tổ chức

Sắp diễn ra

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH

VNU-National Defense and SecurityTraining Center

Địa chỉ: Thôn 7, xã Thạch Hoà, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội
Điện thoại: (84) 024 3558 9544
Website: qpan.vnu.edu.vn
Motor de cautare pentru boli