ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH

VNU-National Defense and SecurityTraining Center

LỊCH CÔNG TÁC BAN GIÁM ĐỐC

Từ ngày 18/3/2019 đến ngày 24/3/2019
12:03 15/03/2019

Thứ hai, 18/3/2019

08h00 - 08h30, P203 Nhà điều hành ĐHQGHN

 

09h45 - 11h00, P203

Nhà điều hành ĐHQGHN

 

13h45 - Phòng học 1

 

 

Giám đốc dự Hội nghị tập thể Lãnh đạo mở rộng

 

 

Ban Giám đốc dự Hội nghị cán bộ chủ chốt của ĐHQGHN và Hội nghị cán bộ chủ chốt của Đảng ủy ĐHQGHN

 

Phó Giám đốc Đinh Văn Hưởng dự bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ Khoa Quân sự

Thành phần tham dự: Đ/c Chiến, đ/c Mạnh Hà, đ/c Thà và đ/c Khánh

Thứ ba, 19/3/2019

08h00 - Phòng học 1

 

 

13h45 - Sân chào cờ

 

 

Phó Giám đốc Đinh Văn Hưởng dự bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ Khoa Quân sự

Thành phần tham dự: Đ/c Chiến, đ/c Mạnh Hà, đ/c Thà và đ/c Khánh

 

Phó Giám đốc Đinh Văn Hưởng dự bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ Khoa Quân sự

Thành phần tham dự: Đ/c Chiến, đ/c Mạnh Hà, đ/c Thà và đ/c Khánh

Thứ tư, 20/3/2019

08h00 - Phòng học 1

 

 

14h00 - P110, Nhà D3

 

Phó Giám đốc Đinh Văn Hưởng dự bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ Khoa Quân sự

Thành phần tham dự: Đ/c Chiến, đ/c Mạnh Hà, đ/c Thà và đ/c Khánh

 

Giám đốc và Phó Giám đốc Đinh Văn Hưởng triển khai kế hoạch đổi mới hoạt động giảng dạy

Thành phần tham dự: Đ/c Chiến, đ/c Sơn và đ/c Hậu

Thứ năm, 21/3/2019

08h00 - sân chào cờ

 

 

13h45 - Núi múc

 

 

Phó Giám đốc Đinh Văn Hưởng dự bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ Khoa Quân sự

Thành phần tham dự: Đ/c Chiến, đ/c Mạnh Hà, đ/c Thà và đ/c Khánh

 

Phó Giám đốc Đinh Văn Hưởng dự bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ Khoa Quân sự

Thành phần tham dự: Đ/c Chiến, đ/c Mạnh Hà, đ/c Thà

Thứ sáu, 22/3/2019

08h00 - Phòng học 1

 

 

Phó Giám đốc Đinh Văn Hưởng dự bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ Khoa Quân sự

Thành phần tham dự: Đ/c Chiến, đ/c Mạnh Hà, đ/c Thà và đ/c Khánh

Thứ bẩy, 23/3/2019

 

 

Chủ nhật, 24/3/2019

14h00 - Hòa Lạc

 

Phó Giám đốc Đinh Văn Hưởng chỉ đạo bàn giao sinh viên Khóa 32

Thành phần tham dự: Thực hiện theo kế hoạch số 92/KH-QPAN ngày 05/3/2019 của Giám đốc Trung tâm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú:

  • Lịch này thay cho giấy mời
Sắp diễn ra

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH

VNU-National Defense and SecurityTraining Center

Địa chỉ: Thôn 7, xã Thạch Hoà, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội
Điện thoại: (84) 024 3558 9544
Website: qpan.vnu.edu.vn
Motor de cautare pentru boli