ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH

VNU-National Defense and SecurityTraining Center

Ban Giám đốc Trung tâm giao nhiệm vụ xây dựng và triển khai đề án đổi mới hoạt động giảng dạy giai đoạn 2019-2025, biên soạn giáo trình và thực hiện đề tài NCKH cấp ĐHQGHN

Ngày 03/4/2019, TS. Trần Danh Lực, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh (GDQP&AN), Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) chủ trì cuộc họp giao nhiệm vụ cho Ban xây dựng đề án đổi mới hoạt động giảng dạy của Trung tâm, Ban soạn thảo giáo trình và Ban đề tài nghiên cứu khoa học (NCKH) cấp ĐHQGHN.
03:04 04/04/2019

Tham dự cuộc họp có Đại tá Đinh Văn Hưởng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Trung tâm; đồng chí Tăng Tài Hoa, Đảng ủy viên, Phó Giám đốc Trung tâm cùng các đồng chí là thành viên của Ban xây dựng đề án đổi mới hoạt động giảng dạy của Trung tâm, Ban biên soạn giáo trình và Ban đề tài NCKH cấp ĐHQGHN.

TS.  Trần Danh Lực, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Trung tâm chủ trì cuộc họp

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, TS. Trần Danh Lực, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Trung tâm nhấn mạnh việc xây dựng đề án đổi mới hoạt động giảng dạy của Trung tâm, biên soạn giáo trình môn học GDQP&AN và triển khai thực hiện đề tài NCKH cấp ĐHQGHN là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Trung tâm trong năm 2019. Đồng chí yêu cầu từng ban, các thành viên quán triệt đầy đủ mục đích, yêu cầu từng nhiệm vụ, triển khai thực hiện kiên quyết, hiệu quả; xác định rõ trọng tâm, tập trung trí tuệ tập thể và gắn với phát huy trách nhiệm của từng thành viên trong việc xây dựng và triển khai đề án đổi mới hoạt động giảng dạy giai đoạn 2019-2025 của Trung tâm, biên soạn giáo trình môn học GDQP&AN và đề tài NCKH cấp ĐHQGHN bảo đảm chất lượng, đúng tiến độ, thời gian.

Đại tá Dương Văn Chiến, Trưởng Phòng Đào tạo và quản lý người học báo cáo kế hoạch triển khai các nội dung

Phòng Hành chính – Tổ chức

Sắp diễn ra

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH

VNU-National Defense and SecurityTraining Center

Địa chỉ: Thôn 7, xã Thạch Hoà, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội
Điện thoại: (84) 024 3558 9544
Website: qpan.vnu.edu.vn
Motor de cautare pentru boli