ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH

VNU-National Defense and SecurityTraining Center

Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh tổ chức kiểm toán

Ngày 05/4/2019, Ban Giám đốc Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh, Đại học Quốc gia Hà Nội đã làm việc với Công ty TNHH kiểm toán ASCO về tiến hành kiểm toán tài chính năm 2018 của Trung tâm. Đây là hoạt động kiểm toán độc lập nhằm góp phần công khai, minh bạch thông tin kinh tế, tài chính của Trung tâm; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng, chống tham nhũng; phát hiện và ngăn chặn vi phạm pháp luật; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành hoạt động của Trung tâm.
09:04 08/04/2019

IMG_5979

Tại buổi làm việc, TS. Trần Danh Lực, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Trung tâm đã quán triệt mục đích, ý nghĩa quan trọng của hoạt động kiểm toán, chỉ đạo, giao nhiệm vụ cho các đơn vị thuộc Trung tâm phối hợp chặt chẽ với Công ty TNHH kiểm toán ASCO để thực hiện hoạt động kiểm toán tại Trung tâm diễn ra khách quan, theo đúng quy định.

IMG_9525.JPG

Ông Nguyễn Ngọc Tuyến, Phó TGĐ Công ty TNHH Kiểm toán ASCO phát biểu đề xuất các yêu cầu về phạm vi, nội dung, kế hoạch tổ chức kiểm toán, bảo đảm đúng quy định, lành mạnh và khách quan, giúp Trung tâm có được các căn cứ vững chắc cũng như các thông tin cốt yếu làm cơ sở cho việc lãnh đạo, chỉ đạo, quản trị, điều hành Trung tâm hoàn thành tốt chức năng nhiệm vụ được giao./.

Phòng Hành chính-Tổ chức

Sắp diễn ra

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH

VNU-National Defense and SecurityTraining Center

Địa chỉ: Thôn 7, xã Thạch Hoà, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội
Điện thoại: (84) 024 3558 9544
Website: qpan.vnu.edu.vn
Motor de cautare pentru boli