ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH

VNU-National Defense and SecurityTraining Center

LỊCH CÔNG TÁC BAN GIÁM ĐỐC

Từ ngày 17/6/2019 đến ngày 23/6/2019
02:06 14/06/2019

Thứ hai, 17/6/2019

10h00 - P110, Nhà D3

 

Ban Giám đốc họp gian ban Trung tâm

Thành phần tham dự: Trưởng các Phòng chức năng, Chủ nhiệm Khoa Quân sự, Phụ trách Khoa Chính trị và 02 khung quản lý sinh viên

Thứ ba, 18/6/2019

07h00 - Hòa Lạc

 

Phó Giám đốc Đinh Văn Hưởng chỉ đạo đón sinh viên khóa 38 Đại học Khoa học Tự nhiên (đợt 02)

Thứ tư, 19/6/2019

07h00 - Hòa Lạc

 

 

09h00 - Hà Nội

 

 

13h30 - Hòa Lạc

 

Ban Giám đốc dự khai mạc khóa 37

Thành phần tham dự: Các đồng chí có liên quan

 

Ban Giám đốc chúc mừng ngày báo chí Việt Nam

Thành phần tham dự: Lãnh đạo Phòng Hành chính-Tổ chức

 

Phó Giám đốc Đinh Văn Hưởng giảng bài tại Trung tâm

Thứ năm, 20/6/2019

07h00 - Hòa Lạc

 

 

Phó Giám đốc Đinh Văn Hưởng chỉ đạo đón sinh viên Khóa 38 Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội

Thứ sáu, 21/6/2019

08h00 - Hà Nội

 

Ban Giám đốc chúc mừng ngày báo chí Việt Nam

Thành phần tham dự: Lãnh đạo Phòng Hành chính-Tổ chức

Thứ bẩy, 22/6/2019

 

 

Chủ nhật, 23/6/2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú:

    - Ngày 18/6/2019 (Thứ Ba) Bộ phận đón sinh viên thực hiện theo kế hoạch

    - Ngày 20/6/2019 (Thứ Năm) Bộ phận đón sinh viên thực hiện theo kế hoạch

Sắp diễn ra

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH

VNU-National Defense and SecurityTraining Center

Địa chỉ: Thôn 7, xã Thạch Hoà, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội
Điện thoại: (84) 024 3558 9544
Website: qpan.vnu.edu.vn
Motor de cautare pentru boli