ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH

VNU-National Defense and SecurityTraining Center

Nội quy đối với học sinh, sinh viên tại Trung tâm GDQP&AN, ĐHQGHN

04:08 23/08/2019

Ban hành kèm theo quyết định số: 297 QĐ/QPAN ngày 24/06/2019 của Giám đốc Trung tâm GDQP&AN (file đính kèm)

Sắp diễn ra

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH

VNU-National Defense and SecurityTraining Center

Địa chỉ: Thôn 7, xã Thạch Hoà, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội
Điện thoại: (84) 024 3558 9544
Website: qpan.vnu.edu.vn
Motor de cautare pentru boli