ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH

VNU-National Defense and SecurityTraining Center

Nội quy ra, vào Trung tâm GDQP&AN, ĐHQGHN

10:09 16/09/2019

Nội quy ra, vào Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh (file đính kèm)

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 448/QĐ - QPAN ngày 05/9/2019)

Sắp diễn ra

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH

VNU-National Defense and SecurityTraining Center

Địa chỉ: Thôn 7, xã Thạch Hoà, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội
Điện thoại: (84) 024 3558 9544
Website: qpan.vnu.edu.vn
Motor de cautare pentru boli