ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH

VNU-National Defense and SecurityTraining Center

Thông báo: Tuyển dụng viên chức năm 2019

Căn cứ Công văn số 3374/ĐHQGHN-TCCB ngày 24/10/2019 của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) về việc kế hoạch tuyển dụng viên chức, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh (Trung tâm) thông báo tuyển dụng viên chức năm 2019 cụ thể như sau:
12:11 04/11/2019

1. Chuyên viên tổ chức, nhân sự: 01 người;
2. Chuyên viên kế hoạch kiêm Thủ quỹ: 01 người;
3. Chuyên viên đào tạo: 01 người.
4. Chuyên viên phát triển dịch vụ: 01 người
 

Sắp diễn ra

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH

VNU-National Defense and SecurityTraining Center

Địa chỉ: Thôn 7, xã Thạch Hoà, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội
Điện thoại: (84) 024 3558 9544
Website: qpan.vnu.edu.vn
Motor de cautare pentru boli