ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH

VNU-National Defense and SecurityTraining Center

Thông tư số 05/2020/TT-BGDĐT

09:04 17/04/2020

Thông tư 05/2020/TT-BGDĐT là văn bản pháp luật mới do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành vào ngày 18/03/2020, về Chương trình giáo dục quốc phòng và an ninh. Hiệu lực của thông tư này sẽ được bắt đầu 01/07/2020 (File đính kèm:)

Sắp diễn ra

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH

VNU-National Defense and SecurityTraining Center

Địa chỉ: Thôn 7, xã Thạch Hoà, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội
Điện thoại: (84) 024 3558 9544
Website: qpan.vnu.edu.vn
Motor de cautare pentru boli