ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH

VNU-National Defense and SecurityTraining Center

Giới thiệu

Trung tâm Giáo dục Quốc phòng – An ninh (tên giao dịch bằng tiếng Anh: VNU National Defense and Security training centre) là một tổ chức đào tạo chương trình Giáo dục Quốc phòng – An ninh cho sinh viên ĐHQGHN và các cơ sở đào tạo khác theo đúng quy định của nhà nước; cấp chứng chỉ Giáo dục Quốc phòng – An ninh cho sinh viên sau khi hoàn thành chương trình học tập.

Sắp diễn ra

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH

VNU-National Defense and SecurityTraining Center

Địa chỉ: Thôn 7, xã Thạch Hoà, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội
Điện thoại: (84) 024 3558 9544
Website: qpan.vnu.edu.vn
Motor de cautare pentru boli