ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH

VNU-National Defense and SecurityTraining Center

Quá trình phát triển

Ngày 02/3/2004, Giám đốc ĐHQGHN đã kí Quyết định số 97/TCCB về việc thành lập Trung tâm Giáo dục Quốc phòng trực thuộc ĐHQGHN. Trung tâm được thành lập trên cơ sở sáp nhập hai Khoa Giáo dục Quốc phòng của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (do Binh chủng Hoá học quản lí) và Khoa Giáo dục Quốc phòng của Trường Đại học Ngoại ngữ (do Trường Sĩ quan Lục quân 1 quản lí). Thực hiện Nghị định số 116/2007/NĐ-CP ngày 10/7/2007 của Chính phủ về Giáo dục Quốc phòng-An ninh và Quyết định  số 82/2007/QĐ-BGDĐT ngày 24/11/2007 về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Giáo dục Quốc phòng-An ninh sinh viên, ngày 11/5/2009 Giám đốc ĐHQGHN Nội ký Quyết định số 1737/QĐ-TCCB về việc đổi tên Trung tâm Giáo dục Quốc phòng thành Trung tâm GDQP-AN, ĐHQGHN. Trung tâm có nhiệm vụ giảng dạy giáo dục quốc phòng-an ninh cho sinh viên ĐHQGHN và một số cơ sở giáo dục đại học theo phân luồng của Bộ Giáo dục và Đào tạo;  tham mưu cho ĐHQGHN về công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng-an ninh cho cán bộ, viên chức trong ĐHQGHN và công tác quân sự địa phương.

 

Nhìn lại chặng đường 10 năm qua, trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ và xây dựng đơn vị, thuận lợi là cơ bản, xong trung tâm cũng gặp phải không ít  khó khăn trong đó có một số khó khăn mà Trung tâm phải khắc phục trong một thời gian dài đó là các vấn đề về cơ cấu tổ chức, đầu mối quản lí nhân sự và xây dựng một hệ thống cơ sở vật chất riêng của 1 trung tâm độc lập.

Về cơ cấu tổ chức và  quản lí nhân sự: cả một thời gian hơn 7 năm kể từ khi thành lập (2004-2011),  Trung tâm tồn tại song trùng hai đơn vị quản lí sĩ quan biệt phái là Binh chủng Hoá học và Trường Sĩ quan Lục quân 1. Vì vậy, công tác quản lí, xây dựng và phát triển đội ngũ gặp không ít khó khăn. Để  có được một cơ chế quản lí thống nhất, đảm bảo sự ổn định và phát triển  bền vững của đơn vị, Trung tâm đã chủ động tham mưu cho ĐHQGHN, tranh thủ sự ủng hộ của các đơn vị hữu quan  đề nghị Bộ Quốc phòng giao về một đầu mối quản lí sĩ quan biệt phái. Ngày 25/5/2011, Tổng Cục chính trị, Bộ Quốc phòng có Công văn số 493/CB-NS thông báo ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc điều động và quản lí sĩ quan biệt phái tại Trung tâm GDQP-AN, ĐHQGHN. Theo đó, Bộ Quốc phòng giao cho Trường Sĩ quan Lục quân 1 quản lí sĩ quan biệt phái tại Trung tâm GDQP-AN, ĐHQGHN. Đây là thuận lợi lớn để Trung tâm kiện toàn lại tổ chức, ổn định và  phát triển.

Về hệ thống cơ sở vật chất : Do tiến độ thực hiện dự án Đầu tư xây dựng ĐHQGHN tại Hòa Lạc chậm, dự án thành phần đầu tư xây dựng Trung tâm GDQP-AN, ĐHQGHN cũng bị chậm theo, cho đến  nay Trung tâm vẫn chưa có được hệ thống CSVC và cơ ngơi riêng theo qui định tại Quyết định 07 của Thủ tướng chính phủ. Vì vậy, trong nhiều năm liền, hệ thống cơ sở vật chất của Trung tâm như các nhà làm việc, nhà kho vừa thiếu vừa chật lại phân tán ở nhiều khu vực cách xa nhau, hệ thống giảng đường phải phối hợp khai thác sử dụng chung với các đơn vị đào tạo, sân bãi luyện tập vừa thiếu vừa không phù hợp với thao trường huấn luyện quân sự . Những khó khăn trên đã ảnh hưởng không nhỏ  đến công tác lập kế hoạch và tổ chức thực hiện nhiệm vụ giảng dạy của Trung tâm trong một thời gian dài.

Để có được kết quả như ngày hôm nay, suốt 10  năm qua, với sự chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, Ban Giám đốc ĐHQGHN, sự giúp đỡ có hiệu quả của các đơn vị quản lí sĩ quan biệt phái, các trường thành viên, các Khoa trực thuộc và các ban chức năng trong ĐHQGHN, các thế hệ cán bộ, viên chức, sĩ quan biệt phái của Trung tâm đã nỗ lực phấn đấu vượt lên chính mình, khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Trung tâm luôn bám sát sự chỉ đạo của Bộ Quốc phòng; Bộ Giáo dục & Đào tạo mà trực tiếp là Vụ Giáo dục Quốc phòng, Bộ Giáo dục & Đào tạo, ĐHQGHN để xây dựng nội dung, chương trình, đề cương môn học  đúng quy định, qui chế, đáp ứng yêu cầu, mục tiêu môn học theo chuẩn đầu ra của ĐHQGHN. Đến nay, Trung tâm đã hoàn thành tốt nhiệm vụ giảng dạy cho hơn 90.000 lượt sinh viên đạt chất lượng chuẩn đầu ra của môn học. Cùng với thực hiện  nhiệm vụ giảng dạy cho sinh viên, từ năm 2009 Trung tâm  được giao nhiệm vụ phối hợp với Trường Quân sự Bộ Tư lệnh Thủ đô tổ chức  bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho cán bộ, viên chức thuộc các đối tượng 3;4;5 trong ĐHQGHN; đến nay đã có hơn 1500 CBVC hoàn thành các lớp bồi dưỡng kiến thức QP-AN thuộc các đối tượng nói trên được cấp giấy chứng nhận); tham mưu kịp thời, có hiệu quả cho lãnh đạo ĐHQGHN chỉ đạo thực hiện tốt công tác quốc phòng-an ninh trên địa bàn.

Từ năm 2004 đến nay, Trung tâm đã triển khai và nghiệm thu 10 đề tài nghiên cứu khoa học, 03 sáng kiến cải tiến học cụ huấn luyện cấp Trung tâm, biên soạn 05 bộ giáo trình, 02 tài liệu tham khảo, đã phối hợp và tham gia với Bộ Giáo dục và Đào tạo biên soạn được 11 đầu sách giáo khoa, giáo trình GDQP-AN cho học sinh Trung học phổ thông, sinh viên các trường Trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng và đại học, hàng chục bộ đề thi trắc nghiệm với hàng nghìn câu hỏi, nhiều sáng kiến cải tiến được ứng dụng trong giảng dạy và quản lí môn học; 100% nội dung các bài giảng được cấp khoa thông qua với từng giảng viên.Trung tâm đã 2 lần tham dự Hội thi giảng viên giảng dạy giỏi môn học GDQP-AN do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức, 100% giảng viên tham dự Hội thi đạt Danh hiệu giảng viên giảng dạy giỏi, 02 giảng viên xếp loại xuất sắc, trong đó có 01 giảng viên xếp thứ nhất Hội thi.

Là đơn vị có tính đặc thù về đội ngũ cán bộ: các giảng viên sĩ quan biệt phái được Bộ Quốc phòng điều động biệt phái theo nghị định 165 của Chính phủ với nhiệm kỳ  công tác 5 năm, do đó công tác quy hoạch tạo nguồn  và kế hoạch phát triển đội  ngũ cán bộ ít nhiều  bị ảnh hưởng, xong do xác định đúng tầm quan trọng của chiến lược xây dựng và phát triển đội ngũ nên đến nay, trình độ chuyên môn và số  lượng cán bộ giảng viên có trình độ thạc sỹ và đang học đại học tăng lên rõ rệt. Bên cạnh đó, Trung tâm luôn tích cực, chủ động hưởng ứng các phong trào “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục” và “Nói không với đào tạo không đạt chuẩn và không đáp ứng nhu cầu xã hội” do Bộ Giáo dục & Đào tạo và ĐHQGHN phát động, qua đó để lại ấn tượng tốt đẹp về Người thầy mặc áo “lính” đối với các thế hệ sinh viên trong và ngoài ĐHQGHN.

Về công tác xây dựng đảng và tổ chức đoàn thể: Xác định rõ vai trò lãnh đạo của chi bộ, Cấp ủy Trung tâm luôn quan tâm tới công tác xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh, rèn luyện đội ngũ đảng viên, gắn mọi hoạt động và sinh hoạt của cán bộ đảng viên với các nội dung thực hiện Nghị quyết TƯ 4 khóa XI về xây dựng và chỉnh đốn Đảng  với chương trình hành động  thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM”. Cấp ủy, chi bộ luôn chăm lo và tạo mọi điều kiện để chính quyền vàtổ chức Công đoàn phối hợp  tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và  tham gia các hoạt động đoàn thể. Từ khi thành lập đến nay, Chi bộ liên tục đạt Chi bộ trong sạch vững mạnh, nhiều năm liền đạt Chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu được Đảng bộ ĐHQGHN tặng Giấy khen. Đội ngũ đảng viên luôn có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, không có đảng viên mắc sai phạm phải xử lí. Công đoàn Trung tâm nhiều năm liền được công nhận là công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc, được Công đoàn ngành và Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Bằng Khen.

Qua kết quả kiểm tra, đánh giá của Hội đồng Giáo dục Quốc phòng Trung ương; Bộ Giáo dục và Đào tạo; Ủy ban Giáo dục Quốc phòng và An ninh Quốc hội (khóa XIII) về tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định  07/ 2003 của Thủ tướng chính phủ  về xây dựng hệ thống trung tâm GDQP-AN sinh viên cho thấy: mặc dù còn có những khó khăn nhất định như  chưa có được  CSVC và hạ tầng kỹ thuật riêng cho trung tâm, xong trong những năm qua, bằng những giải pháp cụ thể, Trung tâm đã chủ động khắc phục mọi khó khăn để tổ chức thực hiện và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đơn vị nhiều năm liền đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc,  là  một trong số  các đơn vị dẫn đầu trong hệ thống các Trung tâm GDQP-AN sinh viên của cả nước về thực hiện nhiệm vụ GDQP-AN cho sinh viên. Với những kết quả và thành tích kể trên, Trung tâm đã nhiều lần được Giám đốc ĐHQGHN, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng Bằng khen; Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen năm 2010, đặc biệt, năm 2013, Trung tâm vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động Hạng Ba. Phần thưởng cao quí này vừa là sự ghi nhận những thành tích đáng khích lệ, vừa là niềm tự hào để các thế hệ cán bộ, viên chức, sĩ quan biệt phái của Trung tâm cùng nhau trân trọng, gìn  giữ, và tiếp tục phát huy,  cống hiến nhiều hơn nữa cho sự phát triển bền vững của Trung tâm trong giai đoạn tiếp theo.

Là đơn vị trực thuộc của một đại học đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao của cả nước, Trung tâm đã và đang sát cánh với các đơn vị trong Đại học Quốc gia Hà Nội triển khai thực hiện Nghị quyết và Kết luận Hội nghị lần thứ 6 và lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam (khóa XI), Nghị quyết lần thứ 15 Đảng bộ Thành phố Hà Nội, Nghị quyết Ban Chấp hành Đảng bộ ĐHQGHN lần thứ IV về đổi mới khoa học công nghệ và  đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. Đặc biệt hơn nữa, năm 2014 đối với ngành GDĐT còn là năm đầu tiên thực hiện Luật Giáo dục Đại học và Luật Giáo dục QP và AN. Mong muốn có được một cơ sở đào tạo riêng để thực hiện mô hình tổ chức quản lí, giáo dục và rèn luyện sinh viên theo hướng chính quy, tập trung 24/24 giờ, sát với môi trường quân đội, đáp ứng yêu cầu, mục tiêu môn học đã trở thành hiện thực. Ngày 24/ 7/2012 Giám đốc ĐHQGHN đã ký Quyết định số 2454/QĐ-XD về việc giao cho Trung tâm GDQP-AN làm chủ dự án “Quản lí, khai thác, sử dụng cơ sở vật chất tại ký túc xá số 4 Hòa Lạc vào nhiệm vụ giảng dạy GDQP-AN cho sinh viên”. Trong thời gian này, với sự chỉ đạo quyết liệt của Giám đốc ĐHQGHN và các Ban chức năng, Trung tâm đang tích cực triển khai mọi điều kiện cần thiết để tổ chức giảng dạy cho sinh viên ĐHQGHN theo  hình  thức tập trung, chính qui  theo đợt bắt đầu từ năm học 2014-2015 tại cơ sở Hòa Lạc. Đây không những chỉ là nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị trong những năm 2014, 2015 mà còn là bước chuyển quan trọng trong lộ trình thực hiện sứ mạng và các nhiệm vụ trọng tâm của “Chiến lược phát triển Trung tâm đến năm 2020, tầm nhìn 2030”. Cùng với việc triển khai đồng bộ nhiều nhiệm vụ trong thời gian tới, Trung tâm xác định  chọn khâu  đột  phá  là xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ (cả cán bộ giảng dạy và cán bộ quản lí), bởi  đây vừa là mục tiêu, vừa là giải pháp quyết định để nâng cao chất lượng đào tạo và hiệu quả mọi hoạt động của Trung tâm. Theo kế hoạch phát triển đội ngũ, đến hết năm 2015, Trung tâm có ít nhất 50% giảng viên và cán bộ quản lí có học vị Thạc sĩ, 5% học vị Tiến sĩ. Bên cạnh đó, công tác bồi dưỡng chuyên môn, đổi mới nội dung chương trình, phương pháp giảng dạy và kiểm tra đánh giá sẽ được Trung tâm đặc biệt chú trọng. 

Xác định rõ vai trò nòng cột và tiên phong của ĐHQGHN trong công cuộc đổi mới giáo dục đào tạo của hệ thống giáo dục đại học Việt Nam, Tập thể cán bộ, viên chức, sĩ quan biệt phái của Trung tâm sẽ đồng tâm hiệp lực, không ngừng phấn đấu để thật sự là những người lính đi đầu trên mặt trận GDQP-AN.

Sắp diễn ra

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH

VNU-National Defense and SecurityTraining Center

Địa chỉ: Thôn 7, xã Thạch Hoà, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội
Điện thoại: (84) 024 3558 9544
Website: qpan.vnu.edu.vn
Motor de cautare pentru boli