ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH

VNU-National Defense and SecurityTraining Center

Ban Giám đốc

Giám đốc Trần Danh Lực

Lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành toàn diện các mặt hoạt động và công tác của Trung tâm GDQP&AN, ĐHQGHN theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được Giám đốc ĐHQGHN giao; trực tiếp chỉ đạo các nhiệm vụ, hoạt động lớn, quan trọng thuộc chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm GDQP&AN, ĐHQGHN.

Phụ trách chung, chịu trách nhiệm về mọi hoạt động của Trung tâm. Trực tiếp phụ trách công tác kế hoạch tài chính, cơ sở vật chất; công tác hành chính, tổ chức; kế hoạch; thi đua-khen thưởng; thanh tra, pháp chế; truyền thông.

Phụ trách các đơn vị: Phòng Hành chính – Tổ chức,  Phòng Kế hoạch, Tài chính
Điện thoại: (024) 33686632
Email: luctd@vnu.edu.vn

Phó Giám đốc Đinh Văn Hưởng

Phụ trách công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và bồi dưỡng chuyên môn;

Phụ trách Phòng Đào tạo và Quản lí người học, Đối tượng bồi dưỡng; Khoa Chính trị và Khoa Quân sự
Điện thoại: (024) 35572990
Email: dvhuong@vnu.edu.vn
Phó giám đốc Tăng Tài Hoa

Phụ trách công tác hậu cần, kỹ thuật và cơ sở vật chất ;

Phụ trách Phòng Hậu cần, Kỹ thuật
Điện thoại: (024) 33989555
Email: tthoa@vnu.edu.vn
Sắp diễn ra

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH

VNU-National Defense and SecurityTraining Center

Địa chỉ: Thôn 7, xã Thạch Hoà, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội
Điện thoại: (84) 024 3558 9544
Website: qpan.vnu.edu.vn
Motor de cautare pentru boli