ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH

VNU-National Defense and SecurityTraining Center

Hội đồng Khoa học & Đào tạo

                      DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO

                                                       NHIỆM KỲ 2016-2021

                 (Ban hành kèm theo Quyết định số: 391/QĐ-QPAN, ngày 05/8/2019

                            của Giám đốc Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh)

TT

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị công tác

Nhiệm vụ

  1.  

GS.TSKH Nguyễn Đình Đức

Trưởng Ban Đào tạo ĐHQGHN

Chủ tịch Hội đồng

  1.  

Đại tá. ThS Dương Văn Chiến

Phó Giám đốc, Trung tâm GDQP&AN

Phó Chủ tịch thường trực

  1.  

TS. Trần Danh Lực

Giám đốc, Trung tâm GDQP&AN

Phó Chủ tịch

  1.  

Thiếu ta, ThS Nguyễn Mạnh Hà

Phó Trưởng phòng Đào tạo và quản lý người học, Trung tâm GDQP&AN

Ủy viên, Thư ký

  1.  

ThS. Tăng Tài Hoa

Phó Giám đốc, Trung tâm GDQP&AN

Ủy viên

  1.  

ThS. Nguyễn Thị Minh Dung

Trưởng phòng Phòng HC-TC, Trung tâm GDQP&AN

Ủy viên

  1.  

ThS. Nguyễn Văn Thành

Trưởng phòng KHTC, Trung tâm GDQP&AN

Ủy viên

  1.  

Đại tá. ThS Bùi Hoàng Khương

Chủ nhiệm Khoa Quân sự, Trung tâm GDQP&AN

Ủy viên

  1.  

Thượng tá. ThS Nguyễn Thế Hậu

Chủ nhiệm Khoa Chính trị, Trung tâm GDQP&AN

Ủy viên


Ấn định danh sách gồm 9 thành viên./.

Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Khoa học và đào tạo, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng-An ninh, Đại học Quốc gia Hà Nội

quy_che.pdf

Sắp diễn ra

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH

VNU-National Defense and SecurityTraining Center

Địa chỉ: Thôn 7, xã Thạch Hoà, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội
Điện thoại: (84) 024 3558 9544
Website: qpan.vnu.edu.vn
Motor de cautare pentru boli