ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH

VNU-National Defense and SecurityTraining Center

Đảng ủy

                   Đảng bộ Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh, Đại học Quốc gia Hà Nội

 

Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Trung tâm

Họ tên: Trần Danh Lực

Email: luctd@vnu.edu.vn

Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Trung tâm

Họ tên: Đinh Văn Hưởng

Email: dvhuong@vnu.edu.vn

Đảng ủy viên, Phó Giám đốc Trung tâm

Họ tên: Tăng Tài Hoa

Email: tthoa@vnu.edu.vn

Đảng ủy viên, Phó Trưởng phòng HC-TC

Họ tên: Đặng Đình Cường

Email: cuongdd@vnu.edu.vn

Đảng ủy viên, Phó Trưởng phòng ĐT&QLNH,Bi thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Họ tên: Trần Ngọc Sang

Email: transang@vnu.edu.vn

Sắp diễn ra

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH

VNU-National Defense and SecurityTraining Center

Địa chỉ: Thôn 7, xã Thạch Hoà, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội
Điện thoại: (84) 024 3558 9544
Website: qpan.vnu.edu.vn
Motor de cautare pentru boli