ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH

VNU-National Defense and SecurityTraining Center

Đảng ủy

                   Đảng bộ Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh, Đại học Quốc gia Hà Nội

 

1

Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Trung tâm

Họ và tên: Nguyễn Đức Đăng

Email: dangnd@vnu.edu.vn

2

Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Trung tâm

Họ và tên: Dương Văn Chiến

Email: duongvanchienqpan@vnu.edu.vn

3

Đảng ủy viên, Phó Giám đốc Trung tâm

Họ và tên: Tăng Tài Hoa

Email: tthoa@vnu.edu.vn

4

Đảng ủy viên, Chủ nhiệm Khoa Quân sự

Họ và tên: Bùi Hoàng Khương

Email: buihoangkhuong@vnu.edu.vn

Sắp diễn ra

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH

VNU-National Defense and SecurityTraining Center

Địa chỉ: Thôn 3, xã Thạch Hoà, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội
Điện thoại: (84) 024 3558 9544
Website: qpan.vnu.edu.vn
Motor de cautare pentru boli