ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH

VNU-National Defense and SecurityTraining Center

UBKT Đảng ủy

                                       Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Trung tâm 

                        (Theo Quyết định số 432-QĐ-ĐU ngày 07/9/2018 của Đảng ủy Đại học Quốc gia Hà Nội )

Chủ nhiệm

Họ tên: Đặng Đình Cường

Email: cuongdd@vnu.edu.vn

Phó Chủ nhiệm

Họ tên: Nguyễn Mạnh Hà

Email: manhha21908@vnu.edu.vn

Ủy viên

Họ tên: Đặng Đình Hoàng

Email: dangdinhminh2011@vnu.edu.vn

Sắp diễn ra

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH

VNU-National Defense and SecurityTraining Center

Địa chỉ: Thôn 7, xã Thạch Hoà, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội
Điện thoại: (84) 024 3558 9544
Website: qpan.vnu.edu.vn
Motor de cautare pentru boli