ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH

VNU-National Defense and SecurityTraining Center

Phòng Hành chính-Tổ chức

                      Danh sách cán bộ Phòng Hành chính-Tổ chức 

 

STT

Họ và tên

Học hàm,
Học vị

Chức vụ, Bộ phận

Điện thoại/ mail

1

Nguyễn T.Minh Dung

Thạc sĩ

Trưởng phòng

Phụ trách chung

024.35589544

nmdung@vnu.edu.vn 

2

Đặng Đình Cường

Thạc sĩ

Phó Trưởng phòng

Phụ trách Tổ chức cán bộ, Thanh tra pháp chế

cuongdd@vnu.edu.vn

3

Vũ Văn Thân

Đại tá

Phó Trưởng phòng

nguyenvanthanqpan@vnu.edu.vn

4

Nguyễn Thị Phương Thảo

Cử nhân

Bộ phận Tổ chức cán bộ, Truyền thông và Thi đua khen thưởng

nphuongthao@vnu.edu.vn

5

Lê Thị Hồng

Cử nhân

Bộ phận Văn Thư - Lưu trữ

lehong1090@vnu.edu.vn

6

Lê Trường Phong

Thạc sĩ

Chuyên viên

letruongphong@vnu.edu.vn

Sắp diễn ra

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH

VNU-National Defense and SecurityTraining Center

Địa chỉ: Thôn 7, xã Thạch Hoà, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội
Điện thoại: (84) 024 3558 9544
Website: qpan.vnu.edu.vn
Motor de cautare pentru boli