ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH

VNU-National Defense and SecurityTraining Center

Phòng Hành chính-Tổ chức

                      Danh sách cán bộ Phòng Hành chính-Tổ chức 

 

1

Trưởng phòng

Họ và tên: ThS. Nguyễn Thị Minh Dung

Email: nmdung@vnu.edu.vn

2

Phó Trưởng phòng

Họ và tên: ThS. Nguyễn Thị Lan Anh

Email: anhntl@vnu.edu.vn

3

Chuyên viên tổ chức cán bộ

Họ và tên: ThS. Nguyễn Thị Phương Thảo

Email: nphuongthao@vnu.edu.vn

4

Chuyên viên văn thư lưu trữ

Họ và tên: ThS. Lê Thị Hồng

Email: lethihong@vnu.edu.vn

5

Nhân viên lái xe

Họ và tên: Vương Văn Hưng

Email: vuongvanhungqpan@vnu.edu.vn

6

Nhân viên

Họ và tên: Nguyễn Đình Thi

Bộ phận: Bảo vệ

7

Nhân viên

Họ và tên: Nguyễn Văn Tạo

Bộ phận: Bảo vệ

8

Nhân viên

Họ và tên: Nguyễn Văn Chiến

Bộ phận: Bảo vệ

Sắp diễn ra

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH

VNU-National Defense and SecurityTraining Center

Địa chỉ: Thôn 3, xã Thạch Hoà, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội
Điện thoại: (84) 024 3558 9544
Website: qpan.vnu.edu.vn
Motor de cautare pentru boli