ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH

VNU-National Defense and SecurityTraining Center

Phòng Kế hoạch - Tài chính

                     Danh sách cán bộ Phòng Kế hoạch - Tài chính

 

STT

Họ và tên

Học hàm,
Học vị

Chức vụ, Bộ phận

Điện thoại/ mail

1

Nguyễn Văn Thành

Thạc sĩ 

Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch

024.35573883

nvthanh@vnu.edu.vn 

2

Lê Thị Hiên

Cử nhân

Thủ quỹ

hienlethi@gmail.com

3

Phạm Đức Thịnh

Cử nhân

Kế toán viên

ducthinh1691993@gmail.com

4

Nguyễn Thị Tuyết

Cử nhân

Kế toán viên

tuyetnguyenthi16011991@gmail.com

Sắp diễn ra

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH

VNU-National Defense and SecurityTraining Center

Địa chỉ: Thôn 7, xã Thạch Hoà, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội
Điện thoại: (84) 024 3558 9544
Website: qpan.vnu.edu.vn
Motor de cautare pentru boli