ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH

VNU-National Defense and SecurityTraining Center

Khoa Chính trị

                      Danh sách cán bộ Khoa Chính trị

STT

Họ và tên

Cấp bậc

Chức vụ/ Bộ phận

Điện thoại/ mail

1

Nguyễn Thế Hậu

Thượng tá

Phụ trách Khoa

nguyenthehau@vnu.edu.vn

2

Nguyễn Văn Hùng

Đại tá

Chủ nhiệm bộ môn Công tác QPAN

nguyenvancuongqpan@vnu.edu.vn

3

Đặng Đình Hoàng

Thiếu tá

Chủ nhiệm bộ môn Đường lối Quân sự của Đảng

dangdinhminh2011@gmail.com

4

Đào Bá Công

Thượng tá

Giảng viên

daobacongqpan@vnu.edu.vn

5

Chử Ngọc Bảo

Cử nhân

Giảng viên

chungocbao1994@gmail.com

6

Nguyễn Quang Đức

Cử nhân

Giảng viên

ducnguyenttgdqpan@gmail.com

7

Lê Minh Tiến

Cử nhân

Giảng viên

minhtienqpan@gmail.com

8

Diệp Văn Vinh

Cử nhân

Giảng viên

diepvinhqpan@vnu.edu.vn

 

Sắp diễn ra

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH

VNU-National Defense and SecurityTraining Center

Địa chỉ: Thôn 7, xã Thạch Hoà, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội
Điện thoại: (84) 024 3558 9544
Website: qpan.vnu.edu.vn
Motor de cautare pentru boli