ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH

VNU-National Defense and SecurityTraining Center

Phòng Đào tạo và quản lý người học

         Danh sách cán bộ Phòng Đào tạo và quản lý người học

STT

Họ và tên

Học hàm/
Học vị

Chức vụ/ Bộ phận

Điện thoại/ mail

1

Dương Văn Chiến

Đại tá

Trưởng phòng

024.35581836 duongvanchienqpan@vnu.edu.vn 

2

Trần Ngọc Sang

Đại úy

Phó Trưởng phòng

024.35581836
transang@vnu.edu.vn

3

Nguyễn Mạnh Hà

Thiếu tá

Phó Trưởng phòng

024.33630015

Manhha21908@gmail.com

4

Dương Thành Nghĩa

Cử nhân

Giảng viên

duongthanhnghia90@gmail.com

5

Đinh Minh Tài

Cử nhân

Chuyên viên

minhtai1312@vnu.edu.vn

6

Nguyễn Thu Hà

Cử nhân

Chuyên viên

thuha2195@gmail.com

7

Nguyễn Thị Quỳnh Anh

Cử nhân

Chuyên viên

 

 

Sắp diễn ra

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH

VNU-National Defense and SecurityTraining Center

Địa chỉ: Thôn 7, xã Thạch Hoà, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội
Điện thoại: (84) 024 3558 9544
Website: qpan.vnu.edu.vn
Motor de cautare pentru boli