ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH

VNU-National Defense and SecurityTraining Center

Đoàn Thanh niên

Bí thư Đoàn Thanh niên

Họ tên: Dương Thành Nghĩa
Email: duongnghia90@vnu.edu.vn

Phó Bí thư Đoàn Thanh niên

Họ tên: Nguyễn Sơn Long

Email: nguyensonlongqpan@vnu.edu.vn

Ủy viên Đoàn Thanh niên

Họ tên: Lê Thị Hồng

Email: lethihong@vnu.edu.vn


 

Sắp diễn ra

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH

VNU-National Defense and SecurityTraining Center

Địa chỉ: Thôn 3, xã Thạch Hoà, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội
Điện thoại: (84) 024 3558 9544
Website: qpan.vnu.edu.vn
Motor de cautare pentru boli