ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH

VNU-National Defense and SecurityTraining Center

Bộ môn Đường lối quốc phòng và an ninh của Đảng Cộng sản Việt Nam

CHỦ NHIỆM KHOA CHÍNH TRỊ

Họ và tên: Đại tá, ThS. Nguyễn Công Nghị

Email: nghincqpan@vnu.edu.vn   

Điện thoại: 0983169138

 

1

Chủ nhiệm bộ môn Đường lối quốc phòng và an ninh của Đảng Cộng sản Việt Nam

Họ và tên: ThS. Dương Thành Nghĩa 

Email: duongnghia90@vnu.edu.vn

Điện thoại: 0985 297 113

 

Giảng viên

Họ và tên: Thượng tá, ThS. Ngô Xuân Trường

Email: ngoxuantruongqpan@vnu.edu.vn

Điện thoại: 0392 808 355

 

Giảng viên

Họ và tên: Thiếu tá Hoàng Văn Sáng 

Email: hoangvansangqpan@vnu.edu.vn

Điện thoại: 0978451472

2

Giảng viên

Họ và tên: ThS. Nguyễn Quang Đức

Email: ducnguyenqpan@vnu.edu.vn

Điện thoại: 0943 887 685

 

3

Giảng viên

Họ và tên: ThS. Lê Minh Tiến

Email: minhtienqpan@vnu.edu.vn

Điện thoại: 0946 390 368

 

Sắp diễn ra

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH

VNU-National Defense and SecurityTraining Center

Địa chỉ: Thôn 3, xã Thạch Hoà, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội
Điện thoại: (84) 024 3558 9544
Website: qpan.vnu.edu.vn
Motor de cautare pentru boli