ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH

VNU-National Defense and SecurityTraining Center

Bộ môn Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật

CHỦ NHIỆM KHOA QUÂN SỰ

Họ và tên: Đại tá, ThS. Bùi Hoàng Khương

Email: buihoangkhuong@vnu.edu.vn

Điện thoại: 0982 459 991

 

1

Chủ nhiệm bộ môn Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật

Họ và tên: Trung tá Dương Văn Tạo

Email: duongtaoqpan@vnu.edu.vn

Điện thoại: 0985 091 366

2

Giảng viên 

Họ và tên: Thượng tá Đào Thế Hùng

Email: daothehungqpan@vnu.edu.vn

Điện thoại: 0977 548 076

3

Giảng viên

Họ và tên: Thượng tá, ThS. Phạm Hồng Hà

Email: phamhonghaqpan@vnu.edu.vn

Điện thoại: 0945 271 333

 

4

Giảng viên

Họ và tên: Thiếu tá, ThS Phạm Anh Tuân

 

Email: phamhonghaqpan@vnu.edu.vn

Điện thoại: 0945 271 333

5

Giảng viên

Họ và tên: ThS. Trần Quốc Khánh

Email: tranquockhanh@vnu.edu.vn

Điện thoại: 0975 783 336

6

Giảng viên

Họ và tên: ThS. Nguyễn Sơn Long

Email: nguyensonlongqpan@vnu.edu.vn

Điện thoại: 0984 371 576

Sắp diễn ra

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH

VNU-National Defense and SecurityTraining Center

Địa chỉ: Thôn 3, xã Thạch Hoà, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội
Điện thoại: (84) 024 3558 9544
Website: qpan.vnu.edu.vn
Motor de cautare pentru boli