ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH

VNU-National Defense and SecurityTraining Center

LỊCH CÔNG TÁC BAN GIÁM ĐỐC

Từ ngày 22/11/2021 đến ngày 28/11/2021
06:11 19/11/2021

THỨ HAI, 22/11/2021

08h00 - Trung tâm

Giám đốc làm việc tại Trung tâm.

PGĐ Tăng Tài Hoa kiểm tra công tác cải tạo, sửa chữa nhà D5.

08h30 - Phòng 316

Hội ý Ban Giám đốc

THỨ BA, 23/11/2021

08h00 - Trung tâm

PGĐ. Dương Văn Chiến làm việc tại Trung tâm.

THỨ TƯ, 24/11/2021

08h00 - Trung tâm

PGĐ Tăng Tài Hoa kiểm tra công tác cải tạo, sửa chữa nhà D5.

THỨ NĂM, 25/11/2021

08h00 - Phòng họp 110

PGĐ. Dương Văn Chiến làm việc với Chỉ huy Phòng ĐT&QLNH về việc triển khai giảng dạy trực tuyến cho đối tượng cao đẳng và trung cấp nghề.

Thành phần: Chỉ huy Phòng ĐT&QLNH.

09h00 - Phòng họp 110

Giám đốc và PGĐ. Dương Văn Chiến họp triển khai nhiệm vụ nghiên cứu khoa học.

Thành phần: Chỉ huy Phòng ĐT&QLNH, Chỉ huy các đơn vị có đề tài và Chủ nhiệm đề tài.

14h00 - Phòng họp 110

PGĐ. Dương Văn Chiến kiểm tra tiến độ xây dựng chiến lược phát triển Trung tâm.

Thành phần: Chỉ huy Phòng ĐT&QLNH, Chỉ huy 02 Khoa.

15h00 - Phòng họp 110

PGĐ. Dương Văn Chiến họp nắm tình hình về việc bổ sung hồ sơ đảng viên.

Thành phần: Bí thư các Chi bộ, Phó Bí thư Chi bộ Khoa Chính trị và Đảng vụ.

THỨ SÁU, 26/11/2021

08h00 - Trung tâm

Giám đốc làm việc tại Trung tâm.

PGĐ Tăng Tài Hoa kiểm tra công tác cải tạo, sửa chữa nhà D5.

THỨ BẢY, 27/11/2021

 

CHỦ NHẬT, 28/11/2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú:

- Lịch này thay cho Giấy mời

- Khuyến khích các đơn vị làm việc trực tuyến, chỉ phân công VC, NLĐ đến làm việc tại Trung tâm khi cần thiết, phù hợp với tình hình thực tiễn công việc được giao.

Sắp diễn ra

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH

VNU-National Defense and SecurityTraining Center

Địa chỉ: Thôn 3, xã Thạch Hoà, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội
Điện thoại: (84) 024 3558 9544
Website: qpan.vnu.edu.vn
Motor de cautare pentru boli