Học sinh THPT Lương Thế Vinh diễn tập hành quân tại Hòa Lạc
PGS.TS Văn Như Cương tham dự đêm liên hoan văn nghệ "Dấu chân tuổi trẻ" của học sinh THPT Lương Thế Vinh đang học tập tại Trung tâm GDQP-AN, ĐHQGHN
Tuần GDQPAN cho học sinh THPT Lương Thế Vinh tại Trung tâm GDQP&AN, ĐHQGHN
Phó Giám đốc ĐHQGHN Lê Quân thăm và kiểm tra tình hình học tập của sinh viên học GDQPAN khóa 18 tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng-An ninh
Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh, Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc

Tiếp tục triển khai mô hình đào tạo mới: “Tuần GDQPAN cho học sinh trung học phổ thông (THPT)”, từ ngày 29/7/2017 đến ngày 04/8/2017, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh (GDQP&AN), Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) đã tổ chức thực hiện “Tuần học GDQPAN” cho học sinh Trường THPT Lương Thế Vinh. Với sự chuẩn bị chu đáo, chất lượng và đổi mới đa dạng về hình thức, linh hoạt về phương pháp trong chương trình giảng dạy và nội dung quản lý rèn luyện, Trung tâm GDQP&AN, ĐHQGHN đã mang lại một tuần học tập hiệu quả và đầy hứng thú cho học sinh THPT Lương Thế Vinh.

Đối với nước ta, “diễn biến hòa bình” đã và đang là một nguy cơ đe dọa độc lập dân tộc, chế độ XHCN và sự tồn vong của Đảng ta. “Diễn biến hòa bình” gắn với thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” là một trong những âm mưu, thủ đoạn rất thâm độc, nguy hiểm của các thế lực thù địch nhằm phá hoại Đảng, Nhà nước ta hiện nay.