Bế mạc khóa 17 GDQPAN, Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN và Khoa Luật, ĐHQGHN
Chương trình hiến máu tình nguyện "Sắc hồng Hòa Lạc" tháng 06/2017 tại Trung tâm GDQP-AN, ĐHQGHN
THAM QUAN, TRAO ĐỔI KINH NGHIỆM CÔNG TÁC TẠI TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG – AN NINH ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH VÀ SƯ ĐOÀN 5, TÂY NINH
Học Bồi dưỡng kỹ năng giao tiếp văn hóa công sở cho cán bộ, viên chức và người lao động Trung tâm GDQP-AN, ĐHQGHN
Trung tâm GDQP-AN, ĐHQGHN thăm Khu di tích lịch sử K9, Đá Chông nhân kỉ niệm 127 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đối với nước ta, “diễn biến hòa bình” đã và đang là một nguy cơ đe dọa độc lập dân tộc, chế độ XHCN và sự tồn vong của Đảng ta. “Diễn biến hòa bình” gắn với thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” là một trong những âm mưu, thủ đoạn rất thâm độc, nguy hiểm của các thế lực thù địch nhằm phá hoại Đảng, Nhà nước ta hiện nay.