Giám đốc ĐHQGHN Nguyễn Kim Sơn trao Quyết định bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm Giáo dục Quốc phòng-An ninh, ĐHQGHN cho đồng chí Trần Danh Lực
Cán bộ, sĩ quan biệt phái Trung tâm GDQP-AN tham dự Hội nghị gặp mặt, sơ kết công tác biệt phái sĩ quan năm 2016 tại Trường SQLQ1
Học tập và rèn luyện Giáo dục Quốc phòng và An ninh tại Hòa Lạc
Tập thể viên chức, người lao động và sĩ quan biệt phái của Trung tâm Giáo dục Quốc phòng-An ninh, tháng 11/2016
Chúc mừng năm mới Đinh Dậu 2017

Thực hiện kế hoạch hoạt động ngoại khóa cho sinh viên khóa 14 đang học tập và rèn luyện tại Trung tâm, 19h00 ngày 12/01/2017, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng-An ninh (GDQP-AN), Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) tổ chức đêm giao lưu văn nghệ với chủ đề “Khát vọng tuổi trẻ” nhằm tăng cường mối đoàn kết, gắn bó; tạo môi trường học tập thân thiện, lành mạnh, bổ ích; góp phần giáo dục và nâng cao ý thức bảo vệ tổ quốc đồng thời phát triển phong trào văn nghệ quần chúng cho sinh viên khóa 14, khóa QH2016/I Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN và sinh viên QH2016/Q Khoa Quốc tế, ĐHQGHN.

Thực hiện hướng dẫn của Cục Cán bộ, Tổng cục Chính trị, Bộ Quốc phòng tại Công văn số 2059/CB-KH ngày 10/11/2016 về việc gặp mặt, sơ kết công tác biệt phái sĩ quan năm 2016 và Kế hoạch số 6636/KH-CT ngày 28/11/2016 về việc tổ chức Hội nghị gặp mặt, sơ kết công tác biệt phái sĩ quan năm 2016 của Trường Sĩ quan Lục quân 1, ngày 27/12/2016, đoàn cán bộ, giảng viên sĩ quan biệt phái của Trung tâm Giáo dục Quốc phòng - An ninh (GDQP-AN), Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) do Giám đốc Trần Danh Lực làm trưởng đoàn đã tham dự Hội nghị gặp mặt, sơ kết công tác biệt phái sĩ quan năm 2016 được tổ chức tại Trường Sĩ quan Lục quân 1 (SQLQ1).

Thực hiện kế hoạch hoạt động ngoại khóa cho sinh viên khóa 14 đang học tập và rèn luyện tại Trung tâm, 19h00 ngày 12/01/2017, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng-An ninh (GDQP-AN), Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) tổ chức đêm giao lưu văn nghệ với chủ đề “Khát vọng tuổi trẻ” nhằm tăng cường mối đoàn kết, gắn bó; tạo môi trường học tập thân thiện, lành mạnh, bổ ích; góp phần giáo dục và nâng cao ý thức bảo vệ tổ quốc đồng thời phát triển phong trào văn nghệ quần chúng cho sinh viên khóa 14, khóa QH2016/I Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN và sinh viên QH2016/Q Khoa Quốc tế, ĐHQGHN.