THAM QUAN, TRAO ĐỔI KINH NGHIỆM CÔNG TÁC TẠI TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG – AN NINH ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH VÀ SƯ ĐOÀN 5, TÂY NINH
Hoạt động thông qua bài của giảng viên Khoa Quân sự, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng-An ninh, ĐHQGHN
Đêm lửa trại với chủ đề "Khoảnh khắc Hòa Lạc" khóa GDQPAN thứ 16 tại Trung tâm GDQP-AN, ĐHQGHN
Trung tâm GDQP-AN, ĐHQGHN thăm Khu di tích lịch sử K9, Đá Chông nhân kỉ niệm 127 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh
Bế mạc khóa GDQPAN thứ 16 tại Trung tâm GDQP-AN, ĐHQGHN