ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH

VNU-National Defense and SecurityTraining Center

Từ ngày 15/04/2024 đến ngày 21/4/2024
Từ ngày 08/04/2024 đến ngày 14/4/2024
Từ ngày 01/04/2024 đến ngày 07/4/2024
Từ ngày 25/03/2024 đến ngày 31/3/2024
Từ ngày 18/03/2024 đến ngày 24/3/2024
Từ ngày 11/03/2024 đến ngày 17/3/2024
Từ ngày 04/03/2024 đến ngày 10/3/2024
Từ ngày 26/02/2024 đến ngày 03/3/2024
Từ ngày 19/02/2024 đến ngày 25/02/2024
Sắp diễn ra

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH

VNU-National Defense and SecurityTraining Center

Địa chỉ: Thôn 3, xã Thạch Hoà, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội
Điện thoại: (84) 024 3558 9544
Website: qpan.vnu.edu.vn
Motor de cautare pentru boli