ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH

VNU-National Defense and SecurityTraining Center

Từ ngày 06/12/2021 đến ngày 12/12/2021
Từ ngày 29/11/2021 đến ngày 05/12/2021
Từ ngày 22/11/2021 đến ngày 28/11/2021
Từ ngày 15/11/2021 đến ngày 21/11/2021
Từ ngày 08/11/2021 đến ngày 14/11/2021
Từ ngày 01/11/2021 đến ngày 07/11/2021
Từ ngày 25/10/2021 đến ngày 31/10/2021
Từ ngày 18/10/2021 đến ngày 24/10/2021
Từ ngày 11/10/2021 đến ngày 17/10/2021
Từ ngày 04/10/2021 đến ngày 10/10/2021
Sắp diễn ra

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH

VNU-National Defense and SecurityTraining Center

Địa chỉ: Thôn 3, xã Thạch Hoà, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội
Điện thoại: (84) 024 3558 9544
Website: qpan.vnu.edu.vn
Motor de cautare pentru boli