ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH

VNU-National Defense and SecurityTraining Center

Từ ngày 29/5/2023 đến ngày 04/6/2023
Từ ngày 22/5/2023 đến ngày 28/5/2023
Từ ngày 15/5/2023 đến ngày 21/5/2023
Từ ngày 08/5/2023 đến ngày 14/5/2023
Từ ngày 01/5/2023 đến ngày 07/5/2023
Từ ngày 24/4/2023 đến ngày 30/04/2023
Từ ngày 17/4/2023 đến ngày 23/04/2023
Từ ngày 10/4/2023 đến ngày 16/04/2023
Từ ngày 03/4/2023 đến ngày 09/04/2023
Từ ngày 27/3/2023 đến ngày 02/04/2023
Sắp diễn ra

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH

VNU-National Defense and SecurityTraining Center

Địa chỉ: Thôn 3, xã Thạch Hoà, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội
Điện thoại: (84) 024 3558 9544
Website: qpan.vnu.edu.vn
Motor de cautare pentru boli