ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH

VNU-National Defense and SecurityTraining Center

LỊCH CÔNG TÁC BAN GIÁM ĐỐC

Từ ngày 25/10/2021 đến ngày 31/10/2021
04:10 22/10/2021

THỨ HAI, 25/10/2021

08h00 - Trung tâm

PGĐ. Tăng Tài Hoa kiểm tra công tác triển khai cải tạo, sửa chữa nhà D5 và triển khai công tác chuẩn bị thực hiện Đề án cây xanh.

Thành phần: Trưởng các phòng: HCKT; KHTC.

THỨ BA, 26/10/2021

08h00 - Trung tâm

PGĐ. Dương Văn Chiến làm việc tại Trung tâm.

08h15 - Phòng họp 110

PGĐ. Dương Văn Chiến họp với Phòng ĐT&QLNH

Thành phần: Chỉ huy Phòng ĐT&QLNH, Trưởng Phòng KHTC, Chủ nhiệm Khoa Quân sự và đ/c Nguyễn Văn Hùng CNBM Khoa Chính trị.

09h00 - Phòng họp 110

Giám đốc và PGĐ. Dương Văn Chiến làm việc với Lãnh đạo Trung tâm Giáo dục Thể chất và Thể thao, ĐHQGHN.

Thành phần: Chỉ huy Phòng ĐT&QLNH, Trưởng Phòng KHTC.

10h00 - Phòng họp 110

PGĐ.  Dương Văn Chiến họp triển khai nhiệm vụ xây dựng bài giảng, giảng dạy trực tuyến THPT và triển khai Kế hoạch nghiên cứu khoa học năm học 2021-2022.

Thành phần: Chỉ huy Phòng ĐT&QLNH, Chủ nhiệm Khoa Quân sự và đ/c Nguyễn Văn Hùng CNBM Khoa Chính trị.

14h00 - Phòng họp 110

Giám đốc họp Hội đồng đánh giá kết quả thực hiện hợp đồng lao động đối với bà Nguyễn Thị Quỳnh Anh, chuyên viên phòng Đào tạo và Quản lý người học.

Thành phần: Theo Quyết định số 618/QĐ-QPAN ngày 25 tháng 10 năm 2021 của Giám đốc Trung tâm.

THỨ TƯ, 27/10/2021

08h00 - Trung tâm

PGĐ. Tăng Tài Hoa làm việc tại Trung tâm.

08h00 - MS Teams

PGĐ. Dương Văn Chiến dự thông qua bài của giảng viên Chử Ngọc Bảo, Khoa Chính trị.

Thành phần: Phụ trách Phòng ĐT&QLNH, giảng viên giảng dạy nội dung Khoa Chính trị.

09h30 - MS Teams

PGĐ. Dương Văn Chiến dự thông qua bài của giảng viên Nguyễn Thị Quỳnh Anh, Khoa Chính trị.

Thành phần: Phụ trách Phòng ĐT&QLNH, giảng viên giảng dạy nội dung Khoa Chính trị.

14h00 - MS Teams

PGĐ. Dương Văn Chiến dự thông qua bài của giảng viên Nguyễn Hoành Sơn, Khoa Chính trị.

Thành phần: Phụ trách Phòng ĐT&QLNH, giảng viên giảng dạy nội dung Khoa Chính trị.

THỨ NĂM, 28/10/2021

08h00 - Trung tâm

PGĐ. Tăng Tài Hoa kiểm tra công tác triển khai cải tạo, sửa chữa nhà D5

Thành phần: Trưởng Phòng HCKT.

08h00 - MS Teams

PGĐ. Dương Văn Chiến dự thông qua bài của giảng viên Diệp Văn Vinh, Khoa Chính trị.

Thành phần: Phụ trách Phòng ĐT&QLNH, giảng viên giảng dạy nội dung Khoa Chính trị.

14h00 - MS Teams

PGĐ. Dương Văn Chiến dự thông qua bài của giảng viên Nguyễn Quang Đức, Khoa Chính trị.

Thành phần: Phụ trách Phòng ĐT&QLNH, giảng viên giảng dạy nội dung Khoa Chính trị.

THỨ SÁU, 29/10/2021

08h00 - Trung tâm

Giám đốc làm việc tại Trung tâm.

THỨ BẢY, 30/10/2021

 

CHỦ NHẬT, 31/10 /2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú:

- Lịch này thay cho Giấy mời

- Các đơn vị phân công VC, NLĐ đến làm việc tại Trung tâm phù hợp với tình hình thực tiễn công việc được giao.

Sắp diễn ra

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH

VNU-National Defense and SecurityTraining Center

Địa chỉ: Thôn 3, xã Thạch Hoà, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội
Điện thoại: (84) 024 3558 9544
Website: qpan.vnu.edu.vn
Motor de cautare pentru boli