ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH

VNU-National Defense and SecurityTraining Center

Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh, Đại học Quốc gia Hà Nội (sau đây gọi tắt là Trung tâm) có nhiệm vụ giảng dạy, giáo dục các nội dung về quốc phòng – an ninh (QP-AN) cho học sinh, sinh viên (HS, SV) Đại học Quốc gia ...
Các nhân tố tác động tới quản lý hoạt động dạy học ở Trung tâm GDQP&AN, ĐHQGHN
Quản lý hoạt động dạy học cho sinh viên theo hướng phát triển năng lực ở các trung tâm GDQPAN
Quản lý hoạt động dạy học ở Trung tâm GDQP&AN, ĐHQGHN
Đại học Quốc gia Hà Nội nâng cao chất lượng GDQP&AN cho sinh viên
Đại học Quốc gia Hà Nội thực hiện GDQP&AN cho HSSV
"Phát triển đội ngũ giáo viên GDQP-AN ở các trường THPT theo quan điểm chuẩn hóa"
"Nội dung trong công tác đào tạo/bồi dưỡng giáo viên GDQP&AN trường THPT trong bối cảnh hiện nay"
Sắp diễn ra

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH

VNU-National Defense and SecurityTraining Center

Địa chỉ: Thôn 3, xã Thạch Hoà, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội
Điện thoại: (84) 024 3558 9544
Website: qpan.vnu.edu.vn
Motor de cautare pentru boli