ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH

VNU-National Defense and SecurityTraining Center

Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh, Đại học Quốc gia Hà Nội (sau đây gọi tắt là Trung tâm) có nhiệm vụ giảng dạy, giáo dục các nội dung về quốc phòng – an ninh (QP-AN) cho học sinh, sinh viên (HS, SV) Đại học Quốc gia ...
Các nhân tố tác động tới quản lý hoạt động dạy học ở Trung tâm GDQP&AN, ĐHQGHN
Sắp diễn ra

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH

VNU-National Defense and SecurityTraining Center

Địa chỉ: Thôn 3, xã Thạch Hoà, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội
Điện thoại: (84) 024 3558 9544
Website: qpan.vnu.edu.vn
Motor de cautare pentru boli