ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH

VNU-National Defense and SecurityTraining Center

Bộ môn Công tác quốc phòng và an ninh

CHỦ NHIỆM KHOA CHÍNH TRỊ

Họ và tên: Đại tá, ThS. Nguyễn Công Nghị

Email: nghincqpan@vnu.edu.vn   

Điện thoại: 0983169138

 

1

Phụ trách bộ môn Công tác QP&AN

 

Họ và tên: Trung tá, ThS. Nguyễn Trọng Lập

 

Email: nguyentronglapqpan@vnu.edu.vn

Điện thoại: 0988878998

2

Giảng viên

Họ và tên: Đại tá, ThS. Nguyễn Hoành Sơn

Email: nguyenhoanhsonqpan@vnu.edu.vn

Điện thoại: 0973 689 852

3

Giảng viên

Họ và tên: Thiếu tá Hoàng Văn Sáng 

Email: hoangvansangqpan@vnu.edu.vn

Điện thoại: 0978451472

 

4

Giảng viên

Họ và tên: ThS. Chử Ngọc Bảo

Email: chungocbaoqpan@vnu.edu.vn

Điện thoại: 0983 847 363

5

Giảng viên

Họ và tên:  ThS Diệp Văn Vinh

Email: diepvinhqpan@vnu.edu.vn

Điện thoại: 0978 455 826

 

 

Sắp diễn ra

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH

VNU-National Defense and SecurityTraining Center

Địa chỉ: Thôn 3, xã Thạch Hoà, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội
Điện thoại: (84) 024 3558 9544
Website: qpan.vnu.edu.vn
Motor de cautare pentru boli