ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH

VNU-National Defense and SecurityTraining Center

Phòng Đào tạo và quản lý người học

         Danh sách cán bộ Phòng Đào tạo và quản lý người học

1

 

Phụ trách phòng

Họ và tên: Thượng tá, ThS. Ngô Văn Tặng

Email: ngovantangqpan@vnu.edu.vn

Điện thoại: 0982553230

2 Chuyên viên

Họ và tên: Trung tá, ThS. Hoàng Xuân Lộc

Email: hoangxuanlocqpan@vnu.edu.vn

Điện thoại: 0985 413 999

3

Chuyên viên đào tạo

Họ và tên: ThS. Đinh Minh Tài

Email: minhtai1312@vnu.edu.vn

4

Chuyên viên đào tạo

Họ và tên: Nguyễn Thu Hà

Email: nguyenthuhaqpan@vnu.edu.vn

5

Giảng viên, chuyên viên đào tạo

Họ và tên: Nguyễn Thị Quỳnh Anh

Email: quynhanh1996@vnu.edu.vn

 

 

 

Sắp diễn ra

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH

VNU-National Defense and SecurityTraining Center

Địa chỉ: Thôn 3, xã Thạch Hoà, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội
Điện thoại: (84) 024 3558 9544
Website: qpan.vnu.edu.vn
Motor de cautare pentru boli