ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH

VNU-National Defense and SecurityTraining Center

Công đoàn

1

Chủ tịch Công đoàn

Họ và tên: Nguyễn Công Nghị

Email: nghicnqpan@vnu.edu.vn

2

Phó Chủ tịch Công đoàn

Họ và tên: Nguyễn Thị Nga

Email: nguyenngadp51@vnu.edu.vn

3

Ủy viên

Họ và tên: Nguyễn Thị Lan Anh

Email: anhntl@vnu.edu.vn

2

Ủy viên

Họ và tên: Trần Thanh Tùng

Email: trantung@vnu.edu.vn

2

Ủy viên

Họ và tên: Đinh Minh Tài

Email: minhtai1312@vnu.edu.vn

Sắp diễn ra

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH

VNU-National Defense and SecurityTraining Center

Địa chỉ: Thôn 3, xã Thạch Hoà, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội
Điện thoại: (84) 024 3558 9544
Website: qpan.vnu.edu.vn
Motor de cautare pentru boli