ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH

VNU-National Defense and SecurityTraining Center

Hội đồng Khoa học & Đào tạo

                      DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO

                                                       NHIỆM KỲ 2021-2026

                 (Ban hành kèm theo Quyết định số: 919/QĐ-QPAN, ngày 11/7/2023

                            của Giám đốc Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh)

 

TT

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị công tác

Nhiệm vụ

1

TS. Nguyễn Đức Đăng

Giám đốc Trung tâm

Chủ tịch

2

Đại tá. ThS. Dương Văn Chiến

Phó Giám đốc Trung tâm

Phó Chủ tịch

3

ThS. Tăng Tài Hoa

Phó Giám đốc Trung tâm

Ủy viên

4

Đại tá. ThS Bùi Hoàng Khương

Chủ nhiệm Khoa Quân sự

Ủy viên

5 Đại tá. ThS. Nguyễn Công Nghị Chủ nhiệm Khoa Chính trị

Ủy viên

6

ThS. Nguyễn Thị Minh Dung Trưởng phòng Hành chính – Tổ chức Ủy viên

7

ThS. Vương Thị Hồng Thanh

Trưởng phòng Kế hoạch – Tài chính

Ủy viên

8

ThS. Nguyễn Thị Nga

Trưởng Phòng Hậu cần, Kỹ thuật

Ủy viên

9

Trung tá. ThS. Hoàng Xuân Lộc

Phụ trách phòng Đào tạo và Quản lý người học

Ủy viên, Thư ký


Ấn định danh sách gồm 09 thành viên./.

Sắp diễn ra

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH

VNU-National Defense and SecurityTraining Center

Địa chỉ: Thôn 3, xã Thạch Hoà, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội
Điện thoại: (84) 024 3558 9544
Website: qpan.vnu.edu.vn
Motor de cautare pentru boli