ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH

VNU-National Defense and SecurityTraining Center

Hội đồng Khoa học & Đào tạo

                      DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO

                                                       NHIỆM KỲ 2021-2026

                 (Ban hành kèm theo Quyết định số: 488/QĐ-QPAN, ngày 25/4/2023

                            của Giám đốc Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh)

 

TT

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị công tác

Nhiệm vụ

1

GS.TSKH Nguyễn Đình Đức

Trưởng Ban Đào tạo ĐHQGHN

Chủ tịch

2

TS. Nguyễn Đức Đăng

Giám đốc Trung tâm

Phó Chủ tịch

3

Đại tá. ThS. Dương Văn Chiến

Phó Giám đốc Trung tâm

Phó Chủ tịch

4

ThS. Tăng Tài Hoa

Phó Giám đốc Trung tâm

Ủy viên

5

Đại tá. ThS Bùi Hoàng Khương

Chủ nhiệm Khoa Quân sự

Ủy viên

6

Đại tá. ThS. Nguyễn Công Nghị Chủ nhiệm Khoa Chính trị Ủy viên

7

ThS. Nguyễn Thị Minh Dung Trưởng phòng Hành chính – Tổ chức Ủy viên

8

ThS. Vương Thị Hồng Thanh

Trưởng phòng Kế hoạch – Tài chính

Ủy viên

9

ThS. Nguyễn Thị Nga

Phó trưởng Phòng, Phụ trách Phòng Hậu cần, Kỹ thuật

Ủy viên

10

Trung tá. ThS. Hoàng Xuân Lộc

Phụ trách phòng Đào tạo và Quản lý người học

Ủy viên, Thư ký


Ấn định danh sách gồm 10 thành viên./.

Sắp diễn ra

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH

VNU-National Defense and SecurityTraining Center

Địa chỉ: Thôn 3, xã Thạch Hoà, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội
Điện thoại: (84) 024 3558 9544
Website: qpan.vnu.edu.vn
Motor de cautare pentru boli