ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH

VNU-National Defense and SecurityTraining Center

Mã số: QQ.17-01; Chủ nhiệm đề tài: Thượng tá, ThS. Nguyễn Thế Hậu - Khoa Chính trị; Hà Nội - 2017
Mã số: QQ.17-02; Chủ nhiệm đề tài: Thiếu tá Trần Thanh Tùng - Khoa Quân sự; Hà Nội - 2017
Mã số: QQ.16-02; Chủ nhiệm đề tài: Đại úy. Vũ Văn Thà; Hà Nội - năm 2016
Mã số: QQ.15-02; Chủ nhiệm: Hoàng Đức Giang; Cán bộ phối hợp: Nguyễn Văn Hùng, Nguyễn Thế Hậu; Hà Nội - 2015
Mã số" QQ.15-01; Chủ nhiệm đề tài: Đại úy Nguyễn Hồng Chanh; Hà Nội - 15/8/2015
Mã số" QQ.13-02; Chủ trì: Đại tá Đinh Văn Hưởng, Hà Nội - 2013
Mã số" QQ.10-02; Chủ trì: Th.s Nguyễn Khắc Thắng, tham gia: Nguyễn Đức Đăng, Trần Thanh Tùng, Hà Nội - năm 2011
Mã số: QQ.15-03 Chủ nhiệm đề tài: Đại úy. CN. TrầnThanhTùng; Cán bộ phối hợp nghiên cứu:Th.sTrần Danh Lực - HàNội, ngày 15 tháng 8 năm 2015
Sắp diễn ra

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH

VNU-National Defense and SecurityTraining Center

Địa chỉ: Thôn 3, xã Thạch Hoà, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội
Điện thoại: (84) 024 3558 9544
Website: qpan.vnu.edu.vn
Motor de cautare pentru boli