ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH

VNU-National Defense and SecurityTraining Center

Phòng Hành chính-Tổ chức

                      Danh sách cán bộ Phòng Hành chính-Tổ chức 

 

STT

Họ và tên

Cấp bậc,
Học vị

Chức vụ, Bộ phận

Điện thoại/ mail

1

Nguyễn T.Minh Dung

Thạc sĩ

Trưởng phòng

Phụ trách chung

024.35589544

nmdung@vnu.edu.vn 

2

Nguyễn Thị Phương Thảo

Thạc sĩ

Chuyên viên

Tổ chức cán bộ và Thi đua khen thưởng

nphuongthao@vnu.edu.vn

3

Lê Thị Hồng

 

Văn Thư - Lưu trữ

lethihong@vnu.edu.vn

4

Lê Trường Phong

Thạc sĩ

Chuyên viên

CNTT và Truyền thông

letruongphong@vnu.edu.vn

5

Nguyễn Thị Hiến

 

Nhân viên tạp vụ

nguyenthihienqpan@vnu.edu.vn

6

Nguyễn Đình Thi

 

Bảo vệ

024 33630411

7

Nguyễn Văn Tạo

 

Bảo vệ

024 33630411

8

Nguyễn Văn Chiến

 

Bảo vệ

024 33630411

Sắp diễn ra

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH

VNU-National Defense and SecurityTraining Center

Địa chỉ: Thôn 3, xã Thạch Hoà, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội
Điện thoại: (84) 024 3558 9544
Website: qpan.vnu.edu.vn
Motor de cautare pentru boli