ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH

VNU-National Defense and SecurityTraining Center

Bộ môn Quân sự chung

CHỦ NHIỆM KHOA QUÂN SỰ

Họ và tên: Đại tá, ThS. Bùi Hoàng Khương

Email: buihoangkhuong@vnu.edu.vn

Điện thoại: 0982 459 991

 

1

Chủ nhiệm bộ môn Quân sự chung

Họ và tên: ThS. Trần Thanh Tùng

Email: trantung@vnu.edu.vn

Điện thoại: 0905336699

2

Giảng viên

Họ và tên: Thiếu tá, ThS. Vũ Văn Thà

Email: vutha83gdqp@vnu.edu.vn

Điện thoại: 0985 413 999

 

3

Giảng viên

Họ và tên: ThS. Trần Mạnh Toàn

Email: tranmanhtoan@vnu.edu.vn

Điện thoại: 0972 459 350

4

Giảng viên

Họ và tên: ThS. Lê Sỹ Nguyên Hoàng

Email: lesynguyenhoang@vnu.edu.vn

Điện thoại: 0357 894 129

Sắp diễn ra

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH

VNU-National Defense and SecurityTraining Center

Địa chỉ: Thôn 3, xã Thạch Hoà, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội
Điện thoại: (84) 024 3558 9544
Website: qpan.vnu.edu.vn
Motor de cautare pentru boli