ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH

VNU-National Defense and SecurityTraining Center

UBKT Đảng ủy

                                       Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Trung tâm 

                        (Theo Quyết định số      -QĐ-ĐU ngày         của Đảng ủy Đại học Quốc gia Hà Nội )

 

1

Chủ nhiệm UBKTĐU

Họ và tên: Dương Văn Chiến

Email: duongvanchienqpan@vnu.edu.vn

2

Ủy viên UBKTĐU

Họ và tên: Nguyễn Thị Minh Dung

Email: nmdung@vnu.edu.vn

3

Ủy viên UBKTĐU

Họ và tên: Dương Văn Tạo

Email: duongtaoqpan@vnu.edu.vn

Sắp diễn ra

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH

VNU-National Defense and SecurityTraining Center

Địa chỉ: Thôn 3, xã Thạch Hoà, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội
Điện thoại: (84) 024 3558 9544
Website: qpan.vnu.edu.vn
Motor de cautare pentru boli