ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH

VNU-National Defense and SecurityTraining Center

Từ ngày 14/9/2020 đến ngày 20/9/2020
Từ ngày 07/9/2020 đến ngày 13/9/2020
Từ ngày 31/8/2020 đến ngày 07/9/2020
Từ ngày 24/8/2020 đến ngày 30/8/2020
Từ ngày 17/8/2020 đến ngày 23/8/2020
Từ ngày 10/8/2020 đến ngày 16/8/2020
Từ ngày 03/8/2020 đến 09/8/2020
Từ ngày 27/7/2020 đến 02/8/2020
Từ ngày 20/7/2020 đến 26/7/2020
Từ ngày 13/7/2020 đến 19/7/2020
Sắp diễn ra

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH

VNU-National Defense and SecurityTraining Center

Địa chỉ: Thôn 3, xã Thạch Hoà, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội
Điện thoại: (84) 024 3558 9544
Website: qpan.vnu.edu.vn
Motor de cautare pentru boli