ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH

VNU-National Defense and SecurityTraining Center

Từ ngày 29/7/2019 đến ngày 04/8/2019
Từ ngày 22/7/2019 đến ngày 28/7/2019
Từ ngày 15/7/2019 đến ngày 21/7/2019
Từ ngày 08/7/2019 đến ngày 14/7/2019
Từ ngày 01/7/2019 đến ngày 07/7/2019
Từ ngày 24/06/2019 đến ngày 30/06/2019
Từ ngày 17/6/2019 đến ngày 23/6/2019
Từ ngày 10/6/2019 đến ngày 16/6/2019
Từ ngày 03/6/2019 đến ngày 09/6/2019
Từ ngày 27/5/2019 đến ngày 02/6/2019
Sắp diễn ra

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH

VNU-National Defense and SecurityTraining Center

Địa chỉ: Thôn 3, xã Thạch Hoà, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội
Điện thoại: (84) 024 3558 9544
Website: qpan.vnu.edu.vn
Motor de cautare pentru boli