ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH

VNU-National Defense and SecurityTraining Center

Từ ngày 26/4/2021 đến ngày 02/5/2021
Tuần 17 (từ ngày 19/4/2021 đến ngày 25/4/2021)
Tuần 16 (Từ ngày 12/4/2021 đến ngày 18/4/2021)
Từ ngày 05/4/2021 đến ngày 11/4/2021
Từ ngày 29/3/2021 đến ngày 04/4/2021
Từ ngày 22/3/2021 đến ngày 28/3/2021
Từ ngày 15/3/2021 đến ngày 21/3/2021
Từ ngày 08/3/2021 đến ngày 14/3/2021
Từ ngày 01/03/2021 đến ngày 07/03/2021
Từ ngày 22/02/2021 đến ngày 28/02/2021
Sắp diễn ra

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH

VNU-National Defense and SecurityTraining Center

Địa chỉ: Thôn 3, xã Thạch Hoà, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội
Điện thoại: (84) 024 3558 9544
Website: qpan.vnu.edu.vn
Motor de cautare pentru boli