ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH

VNU-National Defense and SecurityTraining Center

Từ ngày 16/12/2019 đến ngày 22/12/2019
Từ ngày 09/12/2019 đến ngày 15/12/2019
Từ ngày 02/12/2019 đến ngày 08/12/2019
Từ ngày 25/11/2019 đến ngày 01/12/2019
Từ ngày 18/11/2019 đến ngày 24/11/2019
Từ ngày 11/11/2019 đến ngày 17/11/2019
Từ ngày 04/11/2019 đến ngày 10/11/2019
Từ ngày 28/10/2019 đến ngày 03/11/2019
Từ ngày 21/10/2019 đến ngày 27/10/2019
Từ ngày 14/10/2019 đến ngày 20/10/2019
Sắp diễn ra

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH

VNU-National Defense and SecurityTraining Center

Địa chỉ: Thôn 3, xã Thạch Hoà, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội
Điện thoại: (84) 024 3558 9544
Website: qpan.vnu.edu.vn
Motor de cautare pentru boli