ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH

VNU-National Defense and SecurityTraining Center

Từ ngày 20/5/2019 đến ngày 26/5/2019
Từ ngày 13/5/2019 đến ngày 19/5/2019
Từ ngày 06/5/2019 đến ngày 12/5/2019
Từ ngày 29/4/2019 đến ngày 06/5/2019
Từ ngày 22/4/2019 đến ngày 28/4/2019
Từ ngày 15/4/2019 đến ngày 21/4/2019
Từ ngày 08/4/2019 đến ngày 14/4/2019
Từ ngày 01/4/2019 đến ngày 07/4/2019
Từ ngày 25/3/2019 đến ngày 31/3/2019
Từ ngày 18/3/2019 đến ngày 24/3/2019
Sắp diễn ra

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH

VNU-National Defense and SecurityTraining Center

Địa chỉ: Thôn 3, xã Thạch Hoà, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội
Điện thoại: (84) 024 3558 9544
Website: qpan.vnu.edu.vn
Motor de cautare pentru boli