ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH

VNU-National Defense and SecurityTraining Center

Từ ngày 05/7/2021 đến ngày 11/7/2021
Từ ngày 28/6/2021 đến ngày 04/7/2021
Từ ngày 21/6/2021 đến ngày 27/6/2021
Từ ngày 14/6/2021 đến ngày 20/6/2021
Từ ngày 07/6/2021 đến ngày 13/6/2021
Từ ngày 31/5/2021 đến ngày 06/5/2021
Từ ngày 24/5/2021 đến ngày 30/5/2021
Từ ngày 17/5/2021 đến ngày 23/5/2021
Từ ngày 10/5/2021 đến ngày 16/5/2021
Từ ngày 03/5/2021 đến ngày 09/5/2021
Sắp diễn ra

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH

VNU-National Defense and SecurityTraining Center

Địa chỉ: Thôn 3, xã Thạch Hoà, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội
Điện thoại: (84) 024 3558 9544
Website: qpan.vnu.edu.vn
Motor de cautare pentru boli