ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH

VNU-National Defense and SecurityTraining Center

Từ ngày 01/02/2021 đến ngày 07/02/2021
Từ ngày 25/01/2021 đến ngày 31/01/2021
Từ ngày 18/01/2021 đến ngày 24/01/2021
Từ ngày 11/01/2021 đến ngày 17/01/2021
Từ ngày 04/01/2021 đến ngày 10/01/2021
Từ ngày 28/12/2020 đến ngày 03/01/2021
Từ ngày 21/12/2020 đến ngày 27/12/2020
Từ ngày 14/12/2020 đến ngày 20/12/2020
Từ ngày 07/12/2020 đến ngày 13/12/2020
Từ ngày 30/11/2020 đến ngày 06/12/2020
Sắp diễn ra

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH

VNU-National Defense and SecurityTraining Center

Địa chỉ: Thôn 3, xã Thạch Hoà, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội
Điện thoại: (84) 024 3558 9544
Website: qpan.vnu.edu.vn
Motor de cautare pentru boli