ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH

VNU-National Defense and SecurityTraining Center

Từ ngày 11/3/2019 đến ngày 17/3/2019
Từ ngày 04/3/2019 đến ngày 10/3/2019
Từ ngày 25/02/2019 đến ngày 03/3/2019
Từ ngày 18/02/2019 đến ngày 24/02/2019
Từ ngày 11/02/2019 đến ngày 17/02/2019
Từ ngày 04/02/2019 đến ngày 10/02/2019
Từ ngày 28/01/2019 đến ngày 03/02/2019
Từ ngày 21/01/2019 đến ngày 27/01/2019
Từ ngày 14/01/2019 đến ngày 20/01/2019
Từ ngày 07/01/2019 đến ngày 13/01/2019
Sắp diễn ra

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH

VNU-National Defense and SecurityTraining Center

Địa chỉ: Thôn 3, xã Thạch Hoà, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội
Điện thoại: (84) 024 3558 9544
Website: qpan.vnu.edu.vn
Motor de cautare pentru boli