ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH

VNU-National Defense and SecurityTraining Center

Từ ngày 07/10/2019 đến ngày 13/10/2019
Từ ngày 30/9/2019 đến ngày 06/10/2019
Từ ngày 23/9/2019 đến ngày 29/9/2019
Từ ngày 16/9/2019 đến ngày 22/9/2019
Từ ngày 09/9/2019 đến ngày 15/9/2019
Từ ngày 02/9/2019 đến ngày 08/9/2019
Từ ngày 26/8/2019 đến ngày 01/9/2019
Từ ngày 19/8/2019 đến ngày 25/8/2019
Từ ngày 12/8/2019 đến ngày 18/8/2019
Từ ngày 05/8/2019 đến ngày 11/8/2019
Sắp diễn ra

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH

VNU-National Defense and SecurityTraining Center

Địa chỉ: Thôn 3, xã Thạch Hoà, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội
Điện thoại: (84) 024 3558 9544
Website: qpan.vnu.edu.vn
Motor de cautare pentru boli